ข่าวเผยแพร่

จัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่

AP-2021-Aug-THADownload Photo

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่โดยมีเอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์ เป็นประธานภาคเอเชียคนใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป

เอ็ลเดอร์โฮเมอร์ดำรงตำแหน่งแทนประธานภาคคนก่อนคือเอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์กับแมรีย์ภรรยาท่านซึ่งกลับสหรัฐไปแล้ว เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์ส จะรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานและ เอ็ลเดอร์เบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไต จะเข้าร่วมฝ่ายประธานภาคในฐานะที่ปรึกษาที่สองคนใหม่

ในฐานะ สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ของศาสนจักร เอ็ลเดอร์โฮเมอร์ เอ็ลเดอร์เมอร์ส และเอ็ลเดอร์ไตจะเดินทางไปทั่ว ภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง อบรม และให้กำลังใจสมาชิกศาสนจักร ผู้นำ และผู้สอนศาสนา ในสภาพโควิดปัจจุบันฝ่ายประธานใช้เวลาส่วนใหญ่ทำสิ่งเหล่านี้โดยผ่านเทคโนโลยี

“ในโลกปัจจุบัน” ฝ่ายประธานภาคเอเชียกล่าว “คนจำนวนมากเสาะแสวงหาความหวัง ความสงบสุข และจุดประสงค์ในชีวิต เรารู้ว่าการพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์ และการติดตามพระองค์เท่านั้นจะให้สิ่งเหล่านี้ได้”

ฝ่ายประธานถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ได้ร่วมงานกับสมาชิก ผู้นำ และมิตรสหายใน 22 ประเทศหรือเขตปกครองของภาค

“เรารักเอเชียและผู้คนที่นี่” ฝ่ายประธานภาคกล่าว “นับเป็นโอกาสพิเศษที่เราได้รับใช้ด้วยกันในตำแหน่งนี้ เรารู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีความรักลึกซึ้งต่อบุตรธิดาทุกคนของพระองค์และเราต้องการทำส่วนของเราเพื่อช่วยให้ความรักนั้นเป็นพรแก่ชีวิตผู้คนมากขึ้น”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.