หัวข้อ

ภาค

การบริหารงานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแบ่งตามภาคภูมิศาสตร์เพื่อความสะดวก ในสหรัฐและแคนาดา แต่ละภาคควบคุมดูแลโดยสมาชิกท่านหนึ่งในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ ผู้ตั้งถิ่นฐานในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ภาคอื่นๆ ควบคุมดูแลโดยประธานภาคและที่ปรึกษาสองคนซึ่งโดยปกติคือสมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบ และอาศัยอยู่ในภาคที่ได้รับมอบหมาย

ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุด และ โควรัมอัครสาวกสิบสอง ฝ่ายประธานภาคให้การกำกับดูแลทางวิญญาณและด้านการบริหารงานแก่ผู้นำและสมาชิกศาสนจักรในภาคที่ตนดูแล

ปัจจุบันมี 26 ภาค ได้แก่

 • ยูทาห์เหนือ
 • ยูทาห์ซอลท์เลคซิตี้
 • ยูทาห์ใต้
 • ไอดาโฮ
 • อเมริกาเหนือฝั่งตะวันตก
 • อเมริกาเหนือฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ
 • อเมริกาเหนือฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
 • อเมริกาเหนือฝั่งตะวันออกเฉียงใต้
 • อเมริกาเหนือฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อเมริกาเหนือตอนกลาง
 • เม็กซิโก
 • อเมริกากลาง
 • แคริบเบียน
 • อเมริกาใต้ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ
 • อเมริกาใต้ตอนใต้
 • บราซิล
 • ชิลี
 • ยุโรป
 • ยุโรปตะวันออก
 • เอเชีย
 • เอเชียเหนือ
 • ตะวันออกกลาง/แอฟริกาเหนือ
 • แอฟริกาตะวันตก
 • แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้
 • ฟิลิปปินส์
 • แปซิฟิก

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.