ข่าวเผยแพร่

ศัลยกรรมดวงตาพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ.2560 ช่างเป็นวันที่สวยงามสำหรับผู้สูงอายุชาวไทยหนึ่งร้อยแปดสิบคน ณ โรงพยาบาลสตึก ในอำเภสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อพวกเขาเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดสลายต้อกระจกและพรของการสามารถมองเห็นได้ชัดอีกครั้ง

            

           ในช่วง 4 ปีที่ที่ผ่านมา องค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ได้มอบเครื่องผ่าตัด เครื่องสลายต้อกระจกและหม้อนึ่งฆ่าเชื้ออัดไอน้ำสองเครื่องให้แก่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 โดยการใช้เครื่องผ่าตัดนี้ คนไทยจำนวน 1,000-1,200 คนในแต่ละปีจะได้รับการฟื้นฟูดวงตาเป็นของขวัญ ทุกๆ เดือนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดหาเงินทุนสำหรับแพทย์ศัลยกรรมดวงตาในการไปยังพื้นที่ยากจนในประเทศไทยเพื่อดำเนินการผ่าตัดสลายต้อกระจกให้กับผู้คนที่ยากไร้และอยู่ห่างไกล และฟื้นฟูการมองเห็นให้กับคนจนในพื้นที่นั้น คณะแพทย์ซึ่งนำโดยนายแพทย์ศุภชัย โชติบุตร หัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก เป็นผู้ประสานงานการผ่าตัด 
 
 

นายแพทย์ศุภชัย เป็นหนึ่งในจักษุแพทย์คนแรกในประเทศไทยที่ดำเนินหัตถการสลายต้อกระจก “การทำสิ่งนี้ทำให้ผู้ได้รับการรักษามีความสุข” นายแพทย์ศุภชัย กล่าว “คนเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมชาติของผมและผมต้องช่วยเหลือพวกเขา”

  

 ขณะที่พวกเขาทำการผ่าตัด พวกเขายังสอนแพทย์ในพื้นที่ร่วมกันไปด้วย มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวนแปดหน่วยที่พวกเขานำไปด้วยซึ่งประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์สำหรับการผ่าตัด โต๊ะ และอุปกรณ์ให้ความสว่างและเครื่องมือผ่าตัด

 นายแพทย์ศุภชัย อธิบายต่อไปว่า “การผ่าตัดนี้ไม่แพง แต่ที่แพงคือค่าอุปกรณ์ มีแพทย์จำนวนน้อยที่ได้รับการฝึกอบรมในการผ่าตัดเช่นนี้ เราจึงต้องสอนวิธีทำให้แก่ผู้อื่นมากขึ้น หากคนเหล่านี้ไม่ได้รับการผ่าตัดที่จำเป็นนี้ พวกเขาอาจจะตายได้ภายในห้าปีอันเนื่องจากภาวะซึมเศร้าและความสิ้นหวัง เราสามารถยืดเวลาชีวิตของพวกเขาได้ด้วยการผ่าตัดที่เรียบง่ายนี้ วันพรุ่งนี้ชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไป”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.