ข่าวเผยแพร่

ห้องเรียนเบเกอรี่นำมาซึ่งความหวังและโอกาสใหม่

ในเดือนมิถุนายนปี 2016 มีการนำเสนอโครงการหนึ่งเพื่อจัดหาห้องเรียนและชั้นเรียนเบเกอรี่ห้องใหม่สำหรับโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ในจังหวัดหนองคาย หุ้นส่วนทั้งสี่ได้แก่ สโมสรโรตารี่บางรัก ประเทศไทยและเมอร์เรย์ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา มูลนิธิเซนต์โยเซฟแห่งประเทศไทย และองค์กรการกุศลแอลดีเอส (ฝ่ายมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย) ร่วมมือกันเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการนี้ ในวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2017 ได้มีการจัดพิธีมอบเพื่อทำให้โครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และแบ่งปันผลประโยชน์ของโครงการอันยิ่งใหญ่นี้กับชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดมาแล้วแปดปีและดำเนินการโดยมูลนิธิคุณพ่อเรย์ หนองคายเป็นพื้นที่ในประเทศไทยที่ค่อนข้างยากจนและมีผู้คนที่ไม่มีการศึกษาจำนวนมากอาศัยอยู่ที่นั่น เนื่องจากมีบรรยากาศทางสังคมที่ต่ำกว่า จึงมีงานประเภทเสี่ยงอันตรายจำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากมาย อันเป็นผลให้มีคนพิการทางร่างกาย คนพิการหลายคนไม่มีความหวังสำหรับอนาคต มูลนิธิคุณพ่อเรย์ต้องการ “ให้ความหวังแก่คนเหล่านี้เพราะพระเจ้าพระเยซูคริสต์” พวกเขาจัดอบรมทักษะวิชาชีพเป็นเวลาสองปีให้แก่คนเหล่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขา นักเรียนมากกว่า 4,000 คนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้และกลายเป็นล่าม เจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้นำหมู่บ้าน โดยมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ และความสามารถใหม่อื่นๆ มากมาย คติพจน์ของพวกเขาคือ “เพื่อช่วยคนพิการให้สามารถไปถึงจุดสูงสุดเท่าที่ศักยภาพจะอำนวยได้”

                  

โดยผ่านการช่วยเหลือนี้ จึงมีการเปิดสอนหลักสูตรอบรมวิชาชีพเบเกอรี่ มีการจัดซื้อเตาแก๊สแบบสองเตาและเครื่องปั่นขนาดใหญ่ตลอดจนชั้นวางของ ตู้เก็บของ เครื่องหั่นขนมปัง วัตถุดิบ โต๊ะและอุปกรณ์อื่นๆ เงินที่ได้จากการขายในโครงการเบเกอรี่จะนำมาซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป ขณะเดียวกันสอนนักเรียนถึงบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและชีวิต

 
บาทหลวงไมค์ พิชาญ ผู้อำนวยการมูลนิธิคุณพ่อเรย์กล่าวว่า “นี่คือพลังแห่งชีวิต คุณเห็นในดวงตาของพวกเขาว่าพวกเขามีความหวัง!”

         

หลายคนเข้าร่วมพิธีรวมถึงสมาชิกโรตารี่ ผู้นำในมูลนิธิเซนต์โยเซฟ ผู้สอนศาสนาด้านมนุษยธรรมและสมาชิกศาสนจักรในท้องที่ สถานที่แห่งใหม่เป็นพรอย่างแท้จริงและผลประโยชน์ของโปรแกรมใหม่นี้จะเอื้อมออกไปกว้างไกล โดยช่วยให้ผู้คนช่วยเหลือตนเอง

       

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.