ข่าวเผยแพร่

การพึ่งพาตนเองเปลี่ยนแปลงชีวิต

ความสามารถในการเป็นคนพึ่งพาตนเองได้นับเป็นก้าวใหญ่ในการพัฒนาชีวิตที่มีความสุขและมีประโยชน์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดสอนหลักสูตรการพึ่งพาตนเอง 12 สัปดาห์จำนวนสามวิชา ได้แก่ การศึกษาเพื่อได้งานดีกว่าเดิม การหางานของฉัน และ การเริ่มต้นและขยายธุรกิจของฉัน ชั้นเรียนเหล่านี้เริ่มต้นด้วยบทเรียนเรื่องหลักธรรมการพึ่งพาตนเอง 20 นาที ท่านจะได้รับพรพิเศษหากท่านศึกษาและประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้และสอนครอบครัวของท่าน ชีวิตท่านจะได้รับพรด้วยความหวัง สันติสุข และความก้าวหน้าที่มากขึ้น

ยุวดา สิงหเมธา (แหม่ม) เป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมของความสำเร็จที่มาจากการเรียนหลักสูตรนี้ แหม่มลองทำธุรกิจของตนเองมาแล้วหลายอย่างก่อนหน้านี้ แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ เธอจึงเรียนเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองในหลักสูตรวิชา การเริ่มต้นและขยายธุรกิจของฉัน ซึ่งทำให้เธอมีแนวคิดใหม่ๆ และโอกาสใหม่ๆ มากมาย เธอเรียนรู้ว่าถ้าเธอพึ่งพาพระเจ้าขอการนำทาง เธอจะทำสิ่งต่างๆ ให้เกิดสัมฤทธิผลได้มากมาย

     

แม้เธอจะไม่ประสบความสำเร็จในตัวเลือกธุรกิจของเธอมาก่อน เธอก็ไม่ยอมแพ้ เธอประเมินสิ่งที่เธอทำ และเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่สำคัญ ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและมุ่งหน้าต่อไปด้วยศรัทธาในตนเองและในความเชื่อใหม่ว่าเธอจะทำสำเร็จได้ ครั้งนี้เธอทำธุรกิจผลไม้แห้งชื่อว่า “Yu-Wa-Da” เธอนำรายการสี่อย่างมาบรรจุห่อ คือ มังคุด ทุเรียน กล้วย และผลไม้รวม (ซึ่งประกอบด้วยขนุน เงาะ มะม่วง และกล้วย) ธุรกิจรุ่งเรืองและแหม่มมีความสุขกับสิ่งที่เธอเลือก เธอเรียนรู้ที่จะไม่ยอมให้อุปสรรคมาขวางทางและว่าโดยการรับการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เธอพยายามทำให้สำเร็จนั้น เธอสามารถมุ่งหน้าต่อไปด้วยความสำเร็จ การจูงใจตนเอง และเป้าหมายใหม่

   

เมื่อถามว่าเหตุใดเธอจึงรู้สึกว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ เธอบอกว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักตัวเราดีกว่าเรารู้จักตนเองและจะทรงนำทางเราให้ไปถึงเป้าหมาย เมื่อดิฉันพึ่งพาพระองค์ ดิฉันประสบความสำเร็จ” เธอยังรู้สึกด้วยว่าโดยการเรียนชั้นเรียนการพึ่งพาตนเอง เธอได้รับ “ปริญญา” ในการบริหารธุรกิจซึ่งทำให้เธอประสบความสำเร็จได้

ล่าสุดนี้เธอมีส่วนร่วมในงานมหกรรมอาหารไทยซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในงานดังกล่าวเธอประกาศเรื่องธุรกิจและสินค้าใหม่ล่าสุดของเธอ

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.