ข่าวเผยแพร่

สอนชั้นเรียนภาษาอังกฤษฟรีเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์

เรียนภาษาอังกฤษฟรี

ในเศรษฐกิจของโลกทุกวันนี้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสอนชั้นเรียนภาษาอังกฤษฟรีในสถานที่กว่า 30 แห่งทั่วประเทศไทย ทุกเย็นวันอังคารเวลา 18:30 น. ถึง 20:00 น.
 ผู้สอนศาสนาที่พูดภาษาอังกฤษแต่กำเนิดยินดีสอนภาษาอังกฤษให้แก่คนไทยเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ ผู้สอนศาสนาเหล่านี้รับใช้ในประเทศไทยเป็นเวลา 18 ถึง 24 เดือน ได้เรียนรู้ภาษาไทยและตระหนักถึงความท้าทายของทักษะการเรียนรู้ภาษาใหม่ พวกเขาเต็มใจและตื่นเต้นที่จะช่วยให้ผู้อื่นเรียนภาษาอังกฤษ
     
    เอ็ลเดอร์ยอร์ก โครว์ลีย์ ผู้สอนศาสนาที่รับใช้ในประเทศไทยเป็นเวลาสองปีกล่าวว่า “ผมสอนเพราะผมรู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดของผมและทรงช่วยผมเอาชนะบาปและสะอาดได้อีกครั้ง พระเยซูทรงสอนเราให้รักทุกคน ผมสอนเพราะผมรักคนไทย ผมรู้ว่าภาษาอังกฤษจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาและช่วยครอบครัวของพวกเขาในอนาคต”

หลักสูตรภาษาอังกฤษออกแบบไว้ให้มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างมากและมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะของนักเรียนด้านการสนทนาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ และการออกเสียง เกือบทุกแห่งเปิดสอนชั้นเรียนระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูงสำหรับนักเรียนทุกวัย เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมและสถานที่สำหรับชั้นเรียนมีอยู่ที่ http://www.freeenglishclass.org/

 
                                   

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.