ชีวประวัติผู้นำ

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันได้รับการสนับสนุนและวางมือในฐานะประธานและผู้เผยพระวจนะของศาสนจักรแห่งพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ในห้องชั้นบนของวิหารซอลท์เลค ก่อนหน้าที่จะรับใช้ในฐานะหัวหน้าศาสนจักรประธานเนลสันทำหน้าที่เป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2015 ก่อนที่ท่านจะได้รับการทรงเรียกในฐานะผู้นำของศาสนจักร เขาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสมาชิก โควรัมอัครสาวกสิบสองของ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1984

ในฐานะศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติและนักวิจัยทางการแพทย์ ดร. เนลสันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยยูทาห์ (ปี1945, 1947) ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมเกียรตินิยมทางวิชาการรวมถึงสมาคมเกียรตินิยมการศึกษา (Phi Beta Kappa) และเกียรตินิยมทางการศึกษาแพทย์ (Alpha Omega Alpha) ท่านเป็นแพทย์ประจำบ้านในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เยนเนอรัล และที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ซึ่งที่นั่นท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในปี 1954 นอกจากนี้ท่านยังได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ในปี 1970 แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยยูทาห์สเตทในปี 1989 และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสโนว์คอลเลจในปี 1994

งานอาชีพของท่านได้แก่ตำแหน่งศาสตราจารย์วิชาการศัลยกรรมและผู้อำนวยการแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ และหัวหน้าแผนกศัลยกรรมทรวงอกที่โรงพยาบาลแอลดีเอสในซอลท์เลคซิตี้

ในฐานะผู้เขียนหนังสือและตำราทางการแพทย์หลายเล่ม เอ็ลเดอร์เนลสันเดินทางไปบรรยายและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการในสาขาอาชีพของท่านทั่วสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศก่อนได้รับเรียกเป็น เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านได้รับรางวัลและเกียรติยศมากมาย รวมถึงรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยยูทาห์; รางวัล Heart of Gold Award จาก American Heart Association; รางวัลเกียรติคุณนานาชาติ จาก American Heart Association; และรางวัล Golden Plate Award ซึ่งมอบให้โดย American Academy of Achievement ท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในสาขาอาชีพของท่านจากมหาวิทยาลัยสามแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร. เนลสัน รับใช้เป็นประธานสมาคมศัลยศาสตร์หลอดเลือด ผู้อำนวยการ American Board of Thoracic Surgery ประธานสภาศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดในสังกัด American Heart Association และประธานสมาคมการแพทย์มลรัฐยูทาห์

ท่านมีรายชื่ออยู่ใน Who’s Who in the World, Who’s Who in America, และ Who’s Who in Religion

เอ็ลเดอร์เนลสันมีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหลายตำแหน่งในศาสนจักร ท่านรับใช้เป็นประธานสเตคบอนเนวิลล์ ตั้งแต่ปี 1964 ถึงเดือนมิถุนายนปี 1971 ปีที่ท่านได้รับเรียกเป็นประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ ก่อนการเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง ท่านรับใช้เป็นตัวแทนเขตโดยได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตเคอร์นส์ ยูทาห์ ก่อนหน้านั้นท่านเคยรับใช้เป็นตัวแทนเขตให้แก่ มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์

ประธานเนลสันเกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ.1924 เป็นบุตรของมาเรียน ซี. และ เอ็ดนา แอนเดอร์สัน เนลสัน ท่านกับแดนเซล ไวท์ ภรรยาผู้ล่วงลับมีบุตรสิบคน ซิสเตอร์เนลสันถึงแก่กรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2005 ต่อมาในเดือนเมษายน 2006 ท่านแต่งงานกับเวนดีย์ แอล. วัตสัน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.