หัวข้อ

เว็บไซต์ FamilySearch

FamilySearch.orgเป็นแหล่งข้อมูลลำดับการสืบเชื้อสายที่ได้รับความนิยมสูงสุดแหล่งหนึ่งในโลก เว็บไซต์ดังกล่าวอุปถัมภ์โดยศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เปิดให้ใช้ฟรี และสาธารณชนเข้ามาใช้ได้ ตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1999 มีผู้เข้ามาดู FamilySearch.org มากกว่า 150 ล้านคนเพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับมรดกครอบครัวของพวกเขา

บันทึกออนไลน์
ผู้เข้าเว็บ FaminlySearch.org สามารถค้นหาภาพดิจิทัลมากกว่าพันล้านภาพและดัชนีของบันทึกจากทั่วโลก บันทึกเหล่านี้ได้แก่บันทึกการเกิด การแต่งงาน การสิ้นชีวิต สำมะโนครัว บันทึกเกี่ยวกับพินัยกรรม บันทึกเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน บันทึกเกณฑ์ทหาร และอื่นๆ ทั้งของรัฐบาลและศาสนจักร มีบันทึกใหม่หลายล้านบันทึกเผยแพร่ออกมาทุกสัปดาห์

ศาสนจักรทำดัชนีบันทึกมากมายในเว็บไซต์ FamilySearch เพื่อให้ค้นง่ายขึ้น ผู้ทำดัชนีเป็นอาสาสมัคร ปัจจุบันมีผู้ทำดัชนีกว่า 125,000 คนทั่วโลกที่ทำเสร็จวันละประมาณหนึ่งล้านชื่อ ทุกคนสามารถช่วยงานนี้ได้ ไม่คำนึงถึงอายุ ศาสนา หรือพื้นฐานทางเทคนิค ทั้งหมดที่ต้องมีคือคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ฟรีทางออนไลน์มีให้ใช้เจ็ดภาษา

แหล่งช่วยค้นคว้า
FamilySearch.org มีแหล่งข้อมูลเจ็ดแหล่งไว้ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้วิธีค้นหาประวัติครอบครัวของตน ตัวอย่างเช่น FamilySearch Wiki เป็นสารานุกรมออนไลน์เชิงโต้ตอบสำหรับการค้นคว้าประวัติครอบครัว เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยแหล่งช่วยค้นคว้า แนวทาง และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ FamilySearch อีกทั้งยังเป็นเว็บไซต์ให้ทุกคนแบ่งปันสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับการลำดับวงศ์ตระกูลด้วย ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้สามารถค้นหาโดยใช้เขตภูมิศาสตร์หรือหัวข้อเพื่อให้ได้เคล็ดลับและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการค้นหาประวัติครอบครัวของตน

โดยผ่านFamilySearch Forums แต่ละคนสามารถถามคำถามออนไลน์ได้และเจ้าหน้าที่ FamilySearch หรือคนใดคนหนึ่งจากชุมชนลำดับการสืบเชื้อสายจะช่วยตอบคำถาม

ชั้นเรียนออนไลน์ฟรี มีให้เรียนทางเว็บไซต์ FamilySearch ท่านสามารถเรียนจากที่บ้านได้อย่างสะดวกตลอดเวลา

ระยะเวลาและรูปแบบของชั้นเรียนหลากหลายตามเรื่องที่เรียน แต่ปกติจะมีวีดิทัศน์ของผู้นำเสนอ การนำเสนอด้วย Powerpoint และเอกสารแจกในชั้นเรียน หลายชั้นสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่หอสมุดประวัติครอบครัวอันเลื่องชื่อในซอลท์เลคซิตี้ แต่ FamilySearch เคยร่วมมือกับผู้ศึกษาเรื่องลำดับการสืบเชื้อสายและศูนย์อำนวยความสะดวกหลายแห่งด้วยเช่น Midwest Genealogy Center ในเมืองอินดิเพนเดนซ์ รัฐมิสซูรี

ข้อเท็จจริงโดยย่อ
ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับ FamilySearch.org สรุปย่อได้ดังนี้

  • จำนวนชื่อในฐานข้อมูลที่ค้นได้: เกิน 1 พันล้าน
  • จำนวนการเข้าเว็บต่อวัน: เกิน 10 ล้านครั้ง
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมต่อเดือน: เกิน 3 ล้านคน
  • จำนวนการดูหน้าเว็บต่อวัน: เกิน 1 ล้านหน้า
  • จำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว: เกิน 1 ล้านคน
  • จำนวนการเข้าเว็บตั้งแต่เปิดใช้: เกิน 15 พันล้านครั้ง
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมตั้งแต่เปิดใช้: เกิน 150 ล้านคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.