ข่าวเผยแพร่

เด็กๆ ในลาวเรียนภาษาอังกฤษ

                 เด็กๆ ในลาวเรียนภาษาอังกฤษ--ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษสำคัญมากขึ้นทุกขณะทั้งต่อรัฐและประชากรในเขตเมืองเนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ยังมีความปรารถนาที่แท้จริงที่จะเริ่มสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเช่นเดียวกับในระดับมัธยมและอุดมศึกษา

ผู้สอนศาสนาสูงอายุคู่สามีภรรยาผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าหน้าที่และครูของรัฐเกือบทุกวัน  พวกเขาทำงานในลาวผ่านองค์การเพื่อการกุศลนานาชาติเดเซเรท (ดีไอซี) (Deseret International Charities (DIC)) ซึ่งมีขึ้นในลาว  22 ปีแล้ว โดยสอนภาษาอังกฤษและช่วยประชาชนลาวให้พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

             
 

ในปี 2016 องค์การเพื่อการกุศลนานาชาติสร้างบ่อน้ำใหม่หนึ่งบ่อและสร้างห้องสุขาสองหลังรวมทั้งการบูรณะหลังเก่าที่โรงเรียนประถมศึกษาโพนทองชมมณี

ในเดือนมกราคมปี 2017 เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เจนเซ็น (ผู้สอนศาสนาดีไอซี สองท่านตกลงใจว่าพวกเขาต้องการช่วยเด็กๆ ที่โรงเรียนนี้ให้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันบ้าง  พวกเขาวาดภาพระบายสีจิตรกรรมฝาผนังขนาดเท่าตัวจริงของสัตว์ชนิดต่างๆ บนผนังด้านนอกของโรงเรียน  โดยพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษของสัตว์แต่ละชนิดไว้ข้างๆ รูปของมัน ดังนั้นเมื่อเด็กๆ จึงสามารถเรียนรู้ที่จะอ่านคำเหล่านั้นได้  นักเรียนจะเดินผ่านสัตว์เหล่านั้นและพูดชื่อของมันในภาษาลาวและพยายามออกเสียงคำภาษาอังกฤษด้วย

   

งานหลักสำหรับเด็กๆ คือกิจกรรมที่เด็กและครูแต่ละคนพิมพ์ภาพมือตนเองลงบนภาพระบายสีต้นไม้ใหญ่  ผู้สอนศาสนาคู่สามีภรรยาสองคู่ เจนเซ็นกับคารเตอร์ ช่วยนักเรียนแต่ละคนปีนบันไดขึ้นไปพิมพ์สัญลักษณ์เฉพาะตัวของพวกเขาบนต้นไม้ใหญ่ รอยพิมพ์มือหลายหลากสีเป็นเหมือนใบไม้ ที่ใต้ต้นไม้เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เจนเซ็นวาดภาพระบายสีของเด็กหญิงชายกำลังอ่านหนังสือ  เด็กๆ ชอบมองหารอยพิมพ์มือของตนแล้วอวดให้นักเรียนคนอื่นดู  ดูเหมือนว่าพวกเขาแสดงความภูมิใจในสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของตนและต้องการขยันขึ้นเพื่อรักษาสนามที่อยู่รอบๆ อาคารที่มีภาพสัตว์วาดไว้ใหม่ ๆ ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนยินดีกับผลที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้สอนศาสนากลับมาวาดภาพระบายสีผนังด้านในของห้องเรียนอีก  วันเสาร์ต่อมา ผู้สอนศาสนาก็กลับมาวาดภาพระบายสีสิ่งที่เป็นตัวแทนของอักษรลาว พร้อมชื่อภาษาอังกฤษใต้ภาพวาดแต่ละภาพ  ซึ่งทำให้เด็กสามารถเปรียบเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับสัญลักษณ์ของภาษาลาวได้

เป็นที่อบอุ่นใจมากเมื่อได้เห็นเด็กๆ ชี้ไปที่ภาพสัตว์แล้วพยายามออกเสียงคำอังกฤษ  โครงการนี้เป็นวิธีสนุกสนานที่ช่วยให้เด็กๆ ในโรงเรียนนี้ซึ่งในเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาวเริ่มเรียนภาษอังกฤษตั้งแต่อายุยังน้อย

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.