ข่าวเผยแพร่

เกิดมาเพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์

อาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่มากกว่า การประกาศพระกิตติคุณของพระผู้เป็นเจ้า อาสาสมัครพร้อมยื่นมือช่วยเหลือผู้ขัดสน และให้การรับใช้ทุกขณะที่พวกเขาสามารถทำให้เกิดความแตกต่างได้ ตัวอย่างเช่น กรณีของอาสาสมัครสองคนในจังหวัดลพบุรี ขณะที่ไปเยี่ยมบ้านของสมาชิกสตรีผู้ที่เข้มแข้งน้อย ทั้งคู่พบว่า รถเข็นขายอาหารที่เป็นเครื่องมือทำมาค้าขายชิ้นเดียวของสมาชิกผู้นี้ อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม และต้องการการซ่อมแซมอย่างจริงจัง โดยที่เธอเองไม่รู้จะจัดการซ่อมได้อย่างไร และไม่มีเงินเพื่อเอารถเข็นไปซ่อม อาสาสมัครทั้งสองจึงได้ขอหยุดพักหนึ่งวันจากงานประจำเพื่อช่วยสมาชิกสตรีผู้ขัดสนนี้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอ

            ด้วยเงินสนับสนุนจากฝ่ายงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมของศาสนาจักร รถเข็นขายอาหารของเธอได้รับการซ่อมอย่างดี มีหลังคาใหม่แทนที่ผ้าใบเก่ากันน้ำที่ห้อยคาไว้เหนือรถเข็นไว้กันแดดกันฝน เปลี่ยนวงล้อใหม่ และตัวรถได้รับการสร้างใหม่ แถมติดตั้งหลอดไฟ แอลอีดีเพิ่มความสว่างเพื่อช่วยให้เธอมองเห็นชัดเจนขึ้น และยังดึงดูดลูกค้าอีกด้วย
   

ในวันแรกที่เธอนำรถเข็นใหม่ออกค้าขายในถนน เธอสามารถเพิ่มยอดขายถึง 10 เท่า จาก 400กลายเป็น 4000บาท ผลงานในหนึ่งวันของผู้สอนศาสนาได้เปลี่ยนชีวิตสมาชิกผู้นี้ เธอรู้สึกซาบซึ้งและตื่นเต้นมาก เธอได้ทำผ้าคลุมไหล่เป็นการแสดงความขอบคุณ มอบให้คุณแม่ทั้งสองท่านของอาสาสมัคร และยังส่งผลให้เธอสามารถไปนมัสการที่ศาสนาจักรได้บ่อยขึ้น

อาสาสมัครวีเวอร์ หนึ่งในอาสาสมัครที่ร่วมช่วยในโครงการนี้ กล่าวว่า “การรับใช้เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตผม” “ผมเกิดมาเพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์”

ในช่วงที่จังหวัดอุดร ประสบกับพายุเลวร้าย อาสาสมัครชุดนี้ได้รับการเรียกให้ช่วยพี่น้องสมาชิกทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุ พื้นบ้านของบ้านสมาชิกคนหนึ่งเสียหายจากน้ำท่วม และได้ผุพังไปก่อนหน้านี้เพราะปลวกกัดกิน อาสาสมัครหลายคนรวมทั้งสมาชิกในวอร์ดต่างช่วยกันรื้อถอนพื้นเสียออก และช่วยกันปูพื้นบ้านใหม่แทน สมาชิกคนหนึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้นำเครื่องมือของเขามาช่วยให้งานทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น ภายในเวลาเพียงสองวัน ทุกคนสามารถดำเนินการให้งานเสร็จเรียบร้อย และฝากให้ครอบครัวของสมาชิกนี้ได้พื้นบ้านใหม่ที่สวยงาม

          
        

ท่านประธานมอนสัน ได้กระตุ้นเตือนพวกเราว่า “การรับใช้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญ” “และพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำกับเราด้วย” (มัทธิว 25:31-40)

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.