หัวข้อ

หอสมุดประวัติครอบครัว

FamilySearch อุปถัมภ์หอสมุดลำดับการสืบเชื้อสายแห่งใหญ่ที่สุดในโลก นั่นคือ หอสมุดประวัติครอบครัวในซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์ ศูนย์อำนวยความสะดวกที่มีชื่อเสียงระดับโลกแห่งนี้เปิดให้สาธารณชนใช้ฟรี

เจ้าหน้าที่ประจำหอสมุดได้แก่ผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญการค้นคว้าและอาสาสมัครผู้สามารถช่วยผู้เริ่มลำดับการสืบเชื้อสายของตนหรือช่วยนักทำประวัติครอบครัวที่มีประสบการณ์หาข้อมูลใหม่ เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำแหล่งค้นคว้า ตอบคำถามเกี่ยวกับภูมิศาสตร์หรือภาษา ให้คำแนะนำว่าบริเวณนั้นมีบันทึกอะไรบ้างและจะใช้อย่างไร หอสมุดมีชั้นเรียนและการประชุมเชิงปฏิบัติการฟรีทั้งในสถานที่ และออนไลน์ สำหรับคนที่ไม่สามารถเดินทางมาซอลท์เลคซิตี้ได้

สิ่งที่เก็บไว้ในหอสมุด ได้แก่ ชื่อผู้ตายมากกว่า 3 พันล้านชื่อจาก 100 กว่าประเทศ ข้อมูลดังกล่าวอยู่ใน
•{nb}ไมโครฟิล์ม 2.4 ล้านม้วน
•{nb}ไมโครฟิช 727,000 แผ่น
•{nb}หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และในรูปแบบอื่น 356,000 เล่ม
•{nb}วารสารกว่า 4,500 เล่ม{nb}
•{nb}แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3,725 แหล่ง

ศาสนจักรกำลังทำให้แหล่งข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์FamilySearch มากขึ้น ท่านจะพบบันทึกที่ยังคงมีอยู่เพียงในไมโครฟิล์มหรือไมโครฟิชโดยค้นหาในFamilySearch Catalog มีหลายอย่างที่สามารถยืมจาก ศูนย์ประวัติครอบครัว ในท้องที่ได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

หอสมุดประวัติครอบครัวเป็น จุดหมายที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด แห่งหนึ่งในยูทาห์ โดยมีหลายหมื่นคนเดินทางมาที่นี่ทุกปี คนที่คิดจะมาเที่ยวซอลท์เลคซิตี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมาเยี่ยมหอสมุดประวัติครอบครัวได้ที่ FamilySearch.org

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.