ข่าวเผยแพร่

สร้างความหวังใหม่ให้ผู้รับบริจาคเก้าอี้เข็น

งานด้านมนุษยธรรมและการเผื่อแผ่ผู้ขัดสนทำให้ทุกวันเปี่ยมด้วยปีติและความสุขใจ  แต่ไม่มีใครรู้สึกปีติมากไปกว่าผู้ให้ เช่นเดียวกับผู้รับในจังหวัดน่าน เมื่อพวกเขาได้รับของขวัญเป็นเก้าอี้เข็นจากสโมสรโรตารีบางรักร่วมด้วยสโมสรโรตารีน่าน มูลนิธิเซนต์โยเซฟ และศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เก้าอี้เข็นห้าสิบคันเป็นของขวัญที่ส่งไปยังผู้ด้อยโอกาสซึ่งไม่มีกำลังทรัพย์พอจะซื้อได้ด้วยตนเอง  การมีเก้าอี้เข็นเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกเขา ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน ทำให้พวกเขาไปไหนมาไหนได้ หาไม่แล้วอาจไม่มีโอกาสเช่นนี้เลย

            
            

โดยการทำงานผ่านโรงพยาบาลจังหวัดน่าน ทำให้มีรายชื่อของผู้ประสงค์จะขอรับบริจาคเก้าอี้เข็นห้าสิบคน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 สมาชิกครอบครัวและมิตรสหายของผู้รับบริจาคเข้าร่วมพิธีมอบของขวัญเก้าอี้เข็นให้บุคคลเหล่านี้  เป็นช่วงเวลาเช้าที่น่าประทับใจเมื่อหลายท่านจากองค์กรผู้บริจาคได้บอกเล่าความคิดและความรู้สึกของการทำเพื่อผู้อื่นและสามารถเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่เก้า ทั้งนี้ ผู้รับบริจาคเก้าอี้เข็นต่างซาบซึ้งใจกับสิ่งที่ได้รับ หลายคนกล่าวถึงความหวังของชีวิตใหม่บนเก้าอี้เข็น

         

ชายหนุ่มวัย 31 ปีคนนี้กล่าวว่าเขาใฝ่ฝันจะเป็นเชฟ  หลังจากประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อหกเดือนก่อนเขาสูญเสียขาไปหนึ่งข้าง เขาไม่แน่ใจว่าจะทำตามความฝันได้สำเร็จหรือไม่  เขากล่าวว่า “เก้าอี้เข็นคันนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะมีความคล่องตัวได้มากพอจะบรรลุเป้าหมายที่ผมตั้งไว้”  เขาหวังว่าในที่สุดเขาจะมีขาเทียม แต่ก่อนจะถึงวันนั้นเขาสามารถกลับไปทำงานและเรียนต่อ มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต

       

     

นางไศลทิพย์ สูงสว่าง ประธานสโมสรโรตารีน่านกล่าวว่า “เก้าอี้เข็นเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้รับพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและลดการพึ่งพาสมาชิกครอบครัวในการพาพวกเขาไปซื้อของ ทำงาน หรือแม้แต่รอบๆ บริเวณที่อยู่อาศัย  เก้าอี้เข็นเพิ่มความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา” 

   
 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.