หัวข้อ

ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา

ทุกสัปดาห์ ชายหนุ่มและหญิงสาวราว 500 คนอายุระหว่าง 19 ถึง 25 ปีจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะจากครอบครัว มิตรสหาย โรงเรียน และอาชีพ เดินทางไปศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาแห่งหนึ่งจาก 15 แห่งทั่วโลก (บางครั้งเรียกว่า เอ็มทีซี)

ก่อนไปศูนย์ฝึกอบรม ผู้สอนศาสนาได้รับจดหมายมอบหมายงานจากประธานศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้บอกพวกเขาว่าจะไปรับใช้ที่ใดเป็นเวลาสองปี (สำหรับชายหนุ่ม) หรือ 18 เดือน (สำหรับหญิงสาว)

ผู้สอนศาสนาประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เข้ารับการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมใหญ่สุดของศาสนจักรในโพรโว ยูทาห์ ที่นี่เป็นที่พักของผู้สอนศาสนาโดยเฉลี่ยครั้งละ 2,700 คนหรือ 24,000 คนตลอดช่วงหนึ่งปี

ที่ศูนย์ฝึกอบรม ผู้สอนศาสนาได้รับคำแนะนำด้านศาสนา ฝึกภาษา และฝึกทักษะการสอน พวกเขาพัฒนาความเคารพและความเข้าใจวัฒนธรรมของพื้นที่และประเทศที่พวกเขาจะรับใช้ก่อนเดินทางสู่จุดหมายใน 120 กว่าประเทศ การฝึกอบรมกินเวลาตั้งแต่สามสัปดาห์ถึงสามเดือน ขึ้นอยู่กับความจำเป็นด้านภาษา

ดู โปรแกรมเผยแผ่ศาสนาด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.