ข่าวเผยแพร่

วันแห่งการรับใช้แห่งชาติที่สภากาชาดไทย

เวลานี้ของปีคือเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงและสภากาชาดไทยเตรียมตอบรับความต้องการของผู้ที่อยู่ในจังหวัดนครพนม สำหรับ 3 อำเภอคือ อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาทม และอำเภอวังยาง ที่อาจมีผู้ประสบภัยหนาวในฤดูหนาวนี้  เมื่อวันที่  1 ธันวาคม คณะอาสาสมัครจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้มีส่วนร่วมในวันแห่งการรับใช้ทั่วโลก โดยช่วยกันจัดทำบรรจุสิ่งจำเป็นจำนวน  จำนวนทั้งสิ้น 5,000 ชุด แบ่งเป็นสำหรับผู้ใหญ่ 3,500 ชุด และเด็ก 1,500 ชุด เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในช่วงฤดูหนาว ในแต่ละชุดประกอบด้วยผ้าห่มสองผืน เสื้อกันหนาวหนึ่งตัว หมวก ถุงเท้าและชุดอุปกรณ์สุขอนามัยกับชุดปฐมพยาบาล

มีชุดอุปกรณ์สำหรับเด็กด้วยซึ่งประกอบด้วยเสื้อกันหนาว ถุงเท้าและหมวก  อาสาสมัครคนหนึ่งที่ช่วยงานโครงการนี้แสดงความคิดเห็นโดยกล่าวว่า “เป็นความรู้สึกที่ดีมากที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้เมื่อตัวเราเองได้รับพรอันประเสริฐ”

คุณธงชัย คุ้มแจ้ง หัวหน้าธุรการพัสดุ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ กล่าวว่า เขารู้ว่าสามารถพึ่งพาอาสาสมัครได้  “ผมรู้ว่าเมื่อเราเรียกและขอร้องให้พวกเขาช่วย พวกเขาจะมา” การบรรจุใช้เวลาสองวัน จากนั้นนำอาหารและสิ่งจำเป็นขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านฤดูหนาวหลายเดือนนี้ไปได้

หลายวันต่อมาอาสาสมัครอีกคณะหนึ่งจากศาสนจักรได้มาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันนำอาหารขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งไปให้ประชาชนทางภาคใต้ของประเทศไทยที่ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวของประเทศกำลังประสบอุทกภัย

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.