Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกที่อายุเกิน 70 ปีได้รับวัคซีนโควิด-19

ศาสนจักรช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนราว 117 ล้านคนตั้งแต่ปี 2002

ผู้นำอาวุโสแปดท่านของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับวัคซีนโควิด-19 โดสแรกเช้าวันอังคารที่ผ่านมาในซอลท์เลคซิตี้ ทั้งแปดท่านมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนนี้ในรัฐยูทาห์เนื่องจากอายุเกิน 70 ปี บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน และผู้มีความเสี่ยงสูงได้รับวัคซีนแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

สมาชิกทั้งสามท่านในฝ่ายประธานสูงสุดและสมาชิกห้าท่านในโควรัมอัครสาวกสิบสองพร้อมภรรยาเกือบทุกท่านได้รับวัคซีนแล้ว: ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน กับเวนดี้; ประธานดัลลิน เอช. โอ๊คส์ กับคริสเต็น; ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์; ประธานเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด; เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ กับแพทริเซีย; เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ กับแฮร์เรียต; เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก กับแมรีย์;และ เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

 

ถ้อยแถลงของฝ่ายประธานสูงสุดเกี่ยวกับวัคซีน

ฝ่ายประธานสูงสุดออกถ้อยแถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับความสำคัญของการฉีดวัคซีนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ป้องกันได้ดังนี้:

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสนับสนุนการฉีดวัคซีนมาหลายยุคหลายสมัยทั้งโดยคำพูดและการกระทำ โดยถือเป็นส่วนประกอบที่โดดเด่นของงานด้านมนุษยธรรมของศาสนจักร ทั้งนี้ ศาสนจักรสนับสนุนเงินทุน แจกจ่าย และฉีดวัคซีนช่วยชีวิตทั่วโลก การฉีดวัคซีนช่วยควบคุมหรือกำจัดโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ฝีดาษ และหัด การฉีดวัคซีนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะป้องกันสุขภาพและรักษาชีวิต

เมื่อโรคนี้ระบาดไปทั่วโลก ศาสนจักรยกเลิกการประชุม ปิดพระวิหาร และห้ามจัดกิจกรรมอื่นๆ ทันทีเพราะเราประสงค์จะเป็นพลเมืองดีของโลกและทำส่วนของเราเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดครั้งนี้

เวลานี้มีการพัฒนาและฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปบ้างแล้วหลังจากที่คนจำนวนมากได้ทำงาน อดอาหาร และสวดอ้อนวอนขอ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน และผู้มีความเสี่ยงสูงได้รับวัคซีนแล้วภายใต้แนวทางของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่ เนื่องจากอายุพวกท่าน ผู้นำอาวุโสที่อายุเกิน 70 ปีจะมีโอกาสได้รับวัคซีนเช่นกัน

เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม ศาสนจักรสนับสนุนสมาชิก พนักงาน ตลอดจนผู้สอนศาสนาของศาสนจักรให้เป็นพลเมืองดีของโลกและช่วยระงับโรคระบาดนี้โดยป้องกันตนเองและผู้อื่นด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน แต่ละบุคคลต้องตัดสินใจด้วยตนเองเรื่องการฉีดวัคซีน เพื่อตัดสินใจในเรื่องนี้เราขอแนะนำให้พวกเขาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาวการณ์และความจำเป็นของตนเอง

ศาสนจักรสนับสนุนเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อเนื่องยาวนาน

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ทราบความสำคัญของการฉีดวัคซีนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมาหลายทศวรรษแล้ว “เราสนับสนุนให้สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายปกป้องบุตรหลานผ่านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวในปี 1978

ตั้งแต่ปี 2002 องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายของศาสนจักรให้ทุนสนับสนุน 168โครงการใน 46 ประเทศเพื่อเป็นพรแก่ประชาชนราว 116,819,870 คน องค์กรดังกล่าวให้เงินช่วยเหลือพันธมิตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทั่วโลกในการจัดหาและส่งวัคซีน เฝ้าระวังโรค รับมือกับการระบาด ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมกวาดล้างและกำจัดโรค ผลลัพธ์คือเด็กมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น และเสียชีวิตด้วยโรคหัด หัดเยอรมัน บาดทะยักในแม่และเด็กแรกเกิด โปลิโอ ท้องร่วง ปอดบวม และไข้เหลืองน้อยลง

เรื่องราวความสำเร็จล่าสุดที่น่าจับตามองรวมถึงการกำจัดโรคต่างๆ ทั่วทวีปแอฟริกา ในปี 2019 องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและพันธมิตรอย่างยูนิเซฟสหรัฐอเมริกาและ Kiwanis International ช่วยกันกำจัดบาดทะยักในแม่และเด็กแรกเกิดในประเทศ ชาด และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว ผลจากความร่วมมือกันของยูนิเซฟและพันธมิตรอย่างองค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้าย แอฟริกาจึงขุดรากถอนโคนไวรัสโปลิโอที่ระบาดไปทั่วได้ และในการรับมือกับโรคหัดที่ระบาดทั่วประเทศชาดในปี 2019 ยูนิเซฟกับเหล่าพันธมิตร ช่วยฉีดวัคซีนให้เด็ก 653,535 คน ที่มีอายุตั้งแต่หกเดือนถึงเก้าขวบตลอดช่วงหนึ่งสัปดาห์

“ข้าพเจ้าดีใจที่ถึงคิวเราได้ฉีดวัคซีนตัวนี้” ประธานโอ๊คส์กล่าวเมื่อเช้าวันอังคาร “เราหวังอย่างยิ่งว่าการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปจะช่วยให้เราล้ำหน้าโรคระบาดที่น่ากลัว ความหวังนี้เหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ พวกเรารู้สึกโล่งอกและขอขอบคุณผู้คิดค้นวัคซีนและผู้ที่ทำให้วัคซีนไปถึงคนทั่วไปตามระบบการจัดลำดับความสำคัญที่สมเหตุสมผล”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.