ข่าวเผยแพร่

ประธานมอนสันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิด 90 ปี

บุตรสาวของผู้นำมอรมอนไตร่ตรองถึงการรับใช้ตลอดชีวิต

โธมัส เอส. มอนสัน ประธานของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย จะเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิด 90 ปีของท่านในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2017 “งานเลี้ยงฉลองกับครอบครัวแบบเงียบๆ” จะจัดขึ้นในซอลท์เลคซิตี้เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของท่าน ตามที่ซิสเตอร์แอนน์ เอ็ม. ดิบบ์ บุตรสาวของท่านกล่าว สมาชิกครอบครัวจะมาร่วมกันรับประทานเค้กมะนาว ไอศกรีม และอวยพรสำหรับโอกาสพิเศษนี้

 

ศาสดาพยากรณ์ชาวมอรมอนอายุ 90 ปี ได้รับใช้ตลอดชีวิตของท่าน ท่านเคยรับใช้เป็นอธิการ สมาชิกในฝ่ายประธานสเตค ประธานคณะเผยแผ่ และได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกในวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1963 เมื่ออายุ 36 ปี การรับใช้เป็นอัครสาวกของท่านยาวนานเกือบ 54 ปี ซึ่งทำให้ท่านเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่รับใช้นานที่สุด

“การรับใช้ของท่านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเสมอ แม้เมื่อท่านได้รับเรียกเป็นอัครสาวก ก็ดูเหมือนไม่แตกต่างอะไรมากเพราะท่านรับใช้มาตลอด” ซิสเตอร์ดิบบ์กล่าว “ดิฉันได้รับพรจากการรับใช้ของท่าน และศาสนจักรก็ได้รับพรเช่นกัน”

เธอกล่าวเสริมว่า “ชีวประวัติที่ตีพิมพ์เองเล่มแรกของคุณพ่อดิฉันคือ ‘On the Lord's Errand’ (อยู่กับธุระของพระเจ้า) สิ่งนั้นเป็นความหวังของท่านตลอดการรับใช้ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ท่านเป็นอธิการและในการเรียกทั้งหมดที่ตามมาหลังจากนั้น”

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของประธานมอนสัน ซิสเตอร์ดิบบ์กระตุ้นให้ผู้คนรับใช้ผู้อื่น “ขอให้แสดงความมีน้ำใจและรับใช้ผู้อื่น” เธอแนะนำ “หากท่านรู้สึกว่าสิ่งใดทำแล้วแสดงถึงความมีน้ำใจต่อกัน จงทำ นั่นเป็นวิธีหนึ่งที่คุณพ่อดิฉันพบปีติ คือการรับใช้ผู้อื่น”

ผู้นำอาวุโสของศาสนจักรอวยพรวันเกิดแด่ประธานมอนสัน รวมถึงที่ปรึกษาของท่านสองคน ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด และประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สอง

“พร้อมกับทุกคนที่รักท่าน ผมขออวยพรให้ประธานมอนสันในวันคล้ายวันเกิด 90 ปีของท่าน” ประธานอายริงก์ กล่าว “ศรัทธาและความห่วงใยที่ท่านมีต่อบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ทุกคนนำปีติและสันติสุขมาสู่ผู้คนทั่วโลก ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า และท่านเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมของสานุศิษย์ผู้ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์ นับเป็นพรที่ผมได้รับใช้ภายใต้การนำที่ได้รับการดลใจของท่าน”

ประธานอุคท์ดอร์ฟกล่าวว่า “ผมกับแฮร์เรียตร่วมกับคนหลายล้านคนทั่วโลกเฉลิมฉลองท่าน บุรุษและศาสดาพยากรณ์ที่ยอดเยี่ยม เราได้รับพรด้วยอารมณ์ขันและไหวพริบของท่าน เรื่องราวที่น่าจดจำ และคำแนะนำและข่าวสารที่ได้รับการดลใจ แบบอย่างแห่งความดีและศรัทธาของท่านได้นำเราตลอดหลายทศวรรษและจะเป็นดาวนำทางในอีกหลายปีข้างหน้า”

“การรับใช้อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตของท่านสร้างแรงบันดาลใจให้เราทุกคนและแสดงอย่างเลิศล้ำถึงการอุทิศตนอย่างลึกซึ้งต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์” ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว

“สิ่งหนึ่งที่ดิฉันชอบเกี่ยวกับประธานมอนสันคือความสามารถอันน่าทึ่งของท่านในการเล่าเรื่องราวที่น่าติดตามซึ่งสอนความจริงและสร้างแรงบันดาลใจให้เราทำให้ดีขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้น อิทธิพลของท่านขยายไปทั่วโลกแต่สัมผัสแต่ละคนผ่านความห่วงใยที่จริงใจและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของท่าน” ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว

“ท่านต้องเรียนรู้วิธีในการเรียนรู้จากประธานมอนสัน” บุตรสาวของท่านกล่าว “ท่านมีเรื่องราวเสมอ แต่ท่านต้องรับรู้ว่าบทเรียนคืออะไรแล้วประยุกต์ใช้หรือกระทำตามในชีวิตส่วนตัวของท่าน เรื่องราวบางเรื่องอาจฟังดูเรียบง่ายหรือน่าขัน แต่มีบทเรียนให้เรียนรู้และประยุกต์ใช้เสมอ”

ซิสเตอร์ดิบบ์กล่าวว่าคุณพ่อของเธอพยายามทำงานมอบหมายทั้งหมดในศาสนจักรอย่างสุดความสามารถของท่านเสมอ “การเรียกแต่ละอย่างเตรียมท่านและให้ประสบการณ์แก่ท่าน ซึ่งพระเจ้าทรงใช้เพื่อเป็นพรให้ผู้อื่น” เธอกล่าว

ประธานมอนสันแต่งงานกับฟรานเซส เบเวอร์ลีย์ จอห์นสันในวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1948 ในพระวิหารซอลท์เลค ท่านทั้งสองมีบุตรสามคน หลานแปดคน และเหลน 12 คน ซิสเตอร์มอนสันถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

“ท่านคงไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้ทำไปโดยปราศจากคุณแม่ของดิฉัน” ซิสเตอร์ดิบบ์กล่าว เธอบรรยายคุณแม่ของเธอว่าเป็นคนสนับสนุนและให้กำลังใจ “คุณแม่ดิฉันได้รับพรและครอบครัวเราได้รับพรผ่านการรับใช้ของพวกท่านในหลายๆ ทาง” เธอกล่าวว่าคุณพ่อของเธออยู่แนวหน้าและคุณแม่มักจะให้คำแนะนำเพื่อให้ท่านพิจารณา

ตั้งแต่คุณแม่ของเธอจากไป ซิสเตอร์ดิบบ์กล่าวว่าประสบการณ์บางอย่างกับคุณพ่อของเธอที่เธอชอบที่สุดคือการไปกับท่านในงานมอบหมายมากมายในฐานะประธานศาสนจักร

“เมื่อท่านไปเยี่ยมเป็นการส่วนตัวและให้พรแต่ละคน ดิฉันรู้สึกเหมือนว่าได้อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ขณะที่ท่านแสดงความรักต่อผู้อื่นและพวกเขาแสดงความรักต่อท่าน” เธอกล่าว

ประธานมอนสันเป็นประธานคนที่ 16 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 หลังจากประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ถึงแก่กรรม ก่อนหน้านั้นท่านรับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดภายใต้ประธานศาสนจักรสามคนเป็นเวลามากกว่า 22 ปี

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.