ข่าวเผยแพร่

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยสกลนคร

                          

ในวันที่ 28 กรกฎาคม เกิดอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร ไม่มีใครคาดคิดว่าระหว่างที่พวกเขาเร่งรีบเก็บของเพื่อย้ายสิ่งของไปที่สูง ระดับน้ำได้สูงขึ้น 70 เซนติเมตรภายในหนึ่งชั่วโมง หลายคนตระหนักว่าระดับน้ำสูงขึ้นและต้องย้ายสิ่งของไปยังที่สูง แต่กว่าจะรู้ตัวจริงๆ พวกเขาต้องหนีน้ำเพื่อรักษาชีวิต เมื่อฝนหยุด ระดับน้ำยังไม่ลดลง ท่อระบายน้ำเต็มไปด้วยน้ำ น้ำท่วมถนนและไม่มีที่ให้น้ำระบาย หลายวันต่อมา น้ำยังคงท่วมอยู่ บ้าน กิจการ และไร่นาถูกน้ำท่วมเสียหาย ร้านค้าไม่มีสินค้าและประชาชนตามชนบทไม่สามารถออกไปรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ มีเรือจำนวนมากมาช่วยอพยพ

ณัชชาพร ชัยศิริถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า “สถานการณ์อุทกภัย ปี 2560 เป็นอุทกภัยใหญ่ที่สุดในรอบ 40 ปี ของชาวสกลนคร ทำให้ประชาชนหลายครอบครัวต้องสูญเสียทรัพย์สิน และแม้แต่ต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัว นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจ และความยากลำบากในการดำเนินชีวิตสุดที่จะประมาณได้ จากเหตุการครั้งนี้เราได้รับการเยียวยา การปลอบโยนและความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ทำให้ผู้สูญเสียมีกำลังใจ และมีพลังที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากต่อไป ดิฉันรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงห่วงใย และคอยดูแลช่วยเหลือวิสุทธิชนทุกแห่งหนเสมอ ตราบใดที่เรามีความหวังเราจะได้รับพรจากพระองค์ และพระองค์สัญญาว่า ความทุกข์ยากลำบากจะอยู่กับเราไม่นาน พระองค์จะเพิ่มพลังให้เราชนะความยากลำบากทั้งปวง”

ในกรุงเทพฯ เมื่อสมาชิกศาสนจักรและผู้สอนศาสนาทราบข่าว พวกเขาเริ่มเตรียมการช่วยเหลือ โดยการสนับสนุนของศาสนจักรมีการซื้อสิ่งของและจัดสถานที่รวบรวมชุดสุขอนามัย 1000 ชุด สมาชิกที่เต็มใจมากมายมารวมกันเพื่อช่วยเท่าที่ทำได้ในการบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย

หลังจากจัดเตรียมชุดสุขอนามัยเสร็จแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 มุ่งหน้าไปสกลนคร เมื่อไปถึงคณะของเราได้รับความร่วมมืออนุเคราะห์ยานพาหนะและเจ้าหน้าที่จากแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนายบุญเรือง เข็มทอง ได้ต้อนรับคุณวิศาล วิศาลบรรณวิทย์ ประธานมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและคณะอย่างอบอุ่นในครั้งนี้

                        
                        
                     

สมาชิกของศาสนจักรในสกลนครและผู้สอนศาสนาในสกลนครนำชุดสุขอนามัยลงจากรถและเตรียมแจกจ่าย ผู้นำศาสนจักรและสมาชิกพบกับตัวแทนการบรรเทาภัยพิบัติเพื่อเสนอแผนการแจกชุดสุขอนามัย 1000 ถุงนี้ มีการบริจาคกล่องบรรจุอาหารขนาดใหญ่ ผ้าอ้อม นมผงเด็ก กระดาษชำระ ผ้าเช็ดตัว และสิ่งของใช้อื่นๆ ไปยังศูนย์กระจายความช่วยเหลือสำหรับผู้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถมารับความช่วยเหลือได้ มีการระบุหมู่บ้านที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากและให้รถบรรทุกขนาดเล็กนำชุดสุขอนามัยไปยังพื้นที่เหล่านั้น

 

เมื่อสมาชิกและผู้สอนศาสนาไปถึงจุดบริจาคในชนบท ผู้คนกำลังยืนต่อแถวรอรับของบริจาคอันล้ำค่าเหล่านี้ ทุกคนสำนึกคุณในความเอื้อเฟื้อที่ผู้อื่นมีต่อพวกเขาและทำให้พวกเขาได้รับสิ่งของช่วยเหลือ

                   นี่คือภาพที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยชุดสุขอนามัยเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งเพื่อมอบชุดสุขอนามัยให้แก่ผู้ที่ลำบากตามหมู่บ้านห่างไกล
                

 เป็นพรสำหรับผู้ให้เช่นเดียวกันกับผู้รับในการแบ่งปันจากสิ่งที่พวกเขามีและสามารถให้ผู้อื่นได้ในยามขัดสน

              
              

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.