ข่าวเผยแพร่

ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพคนใหม่

Burgeners.jpg
Burgeners.jpg
ประธานเคลลีย์ ที. เบอร์กเนอร์ประธานคณะเผยแผ่คนใหม่สำหรับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในประเทศไทยกับซิสเตอร์เอลิซาเบธ ดับเบิลยู. เบอร์กเนอร์ภรรยาท่านเริ่มการรับใช้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 20212021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ราชอาณาจักรไทยยินดีต้อนรับผู้นำคนใหม่สำหรับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนประธานเคลลีย์ ที. เบอร์กเนอร์ประธานคณะเผยแผ่กับซิสเตอร์เอลิซาเบธ ดับเบิลยู. เบอร์กเนอร์ภรรยาท่านเริ่มการรับใช้ดูแล งานเผยแผ่ศาสนา ให้ศาสนจักรในประเทศ ทั้งสองจะอาสารับใช้สามปีก่อนกลับบ้านในเมืองเร็กซ์เบิร์ก รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

ปกติแล้วผู้นำคณะเผยแผ่ของศาสนจักรอย่างเช่นประธานและซิสเตอร์เบอร์กเนอร์จะควบคุมดูแลและอบรมผู้สอนศาสนาโดยเฉลี่ยประมาณ 170 ถึง 180 คนในช่วงเวลาที่กำหนดภายในขอบเขตภูมิศาสตร์ของคณะเผยแผ่นั้นๆ แต่เบอร์กเนอร์จะทำงานกับคนหนุ่มสาวทั้งหมดประมาณ 300-400 คนในช่วงงานมอบหมายให้กำกับดูแลการรับใช้ของคนเหล่านั้นในด้านการสั่งสอนพระกิตติคุณ ผู้สอนศาสนาส่วนใหญ่อายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี รับใช้เต็มเวลานาน 18-24 เดือน

ประธานและซิสเตอร์เบอร์กเนอร์กล่าวว่าพวกท่านรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ในตำแหน่งนี้ในประเทศไทย ประเทศที่พวกท่านรักมาก – โดยเฉพาะประธานเบอร์กเนอร์เพราะท่านเคยรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มในประเทศไทยสองปี ท่านเรียนรู้จากคนไทยถึงวิธียิ้มและมีความสุข วิธีที่จะรักภาษาและวัฒนธรรม

President-Burgener's-Mission-Pic-1.jpg
President-Burgener's-Mission-Pic-1.jpg
ประธานเบอร์กเนอร์รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มในประเทศไทยนานสองปีและตอนนี้ท่านกลับมาอีกครั้งพร้อมภรรยา2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ท่านกล่าวว่าท่านจำได้เสมอถึงจิตใจที่เชื่อมั่นของชาวไทย เมื่อพวกเขารับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แล้วพวกเขายินดีเสียสละมากมายเพื่อจะได้ติดตามพระองค์โดยการเป็นสมาชิกของศาสนจักร

ตั้งแต่กลับมาประเทศไทย ประธานเบอร์กเนอร์เห็นการเติบโตของศาสนจักรอันเนื่องมาจากการอุทิศตนและศรัทธาของสมาชิกรุ่นแรกๆ ท่านบอกว่าท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ช่วยสืบสานการเติบโตนี้โดยนำการรับใช้ของผู้สอนศาสนาในประเทศให้กับศาสนจักร

Burgeners'-Family-Photo.jpg
Burgeners'-Family-Photo.jpg
ครอบครัวมีความสำคัญสำหรับประธานและซิสเตอร์เบอร์กเนอร์ ท่านทั้งสองมีบุตรธิดาหกคนและหลาน 11 คน2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ประธานเบอร์กเนอร์ประกอบอาชีพที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์-ไอดาโฮเป็นส่วนใหญ่ ท่านเป็นนักออกแบบกราฟิกและจิตรกร ก่อนมาเป็นประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย ท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่บีวายยู-ไอดาโฮ ซิสเตอร์เบอร์กเนอร์ชื่นชอบงานพระวิหารและประวัติครอบครัว ชอบทำอาหาร และใช้เวลากับธรรมชาติ เธอชอบให้ครอบครัวมารวมตัวกันทุกครั้งที่ทำได้

เช่นเดียวกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนอื่นๆ ครอบครัวมีความสำคัญต่อประธานและซิสเตอร์เบอร์กเนอร์ บุตรธิดาหกคนและหลาน 11 คนของพวกท่านอยู่ต่างที่กันในนอร์ทแคโรไลนา แอละแบมา ยูทาห์ เท็กซัส แอริโซนา และอิตาลี การรับประทานอาหารด้วยกันและการพักแรมเป็นครอบครัวเป็นส่วนสำคัญของชีวิตพวกท่าน พวกท่านชอบทำกิจกรรมต่างๆ เป็นครอบครัว เช่น เล่นสกีหิมะ เล่นเทนนิส และทำงานด้วยกัน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.