ข่าวเผยแพร่

ทำขนม บัตรอวยพรคริสต์มาส และการเรียนรู้ที่ศูนย์เมอร์ซี่

การไปศูนย์เมอร์ซี่เพื่อใช้เวลากับเด็กๆ ที่นั่นเป็นเรื่องสนุกสนาน ยกระดับจิตวิญญาณ และน่ายินดีเสมอ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ผู้สอนศาสนาอาวุโสและสมาชิกในท้องที่จากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไปเยี่ยมศูนย์แห่งนี้เพื่อจัดกิจกรรมช่วงเช้า อาทิ แต่งหน้าคุกกี้ ออกแบบบัตรอวยพรคริสต์มาส และช่วยสอนทักษะภาษาอังกฤษ  ศูนย์เมอร์ซี่มีชั้นเรียนที่สอนทักษะต่างๆ ให้แก่นักเรียนรวมถึงการทำขนมอบนานาชนิด  ศาสนจักรบริจาคเครื่องผสมขนาดใหญ่ให้แผนกนี้ซึ่งมีส่วนช่วยในโปรแกรมดังกล่าว

 อาสาสมัครช่วยสอนทักษะการทำและแต่งหน้าชูการ์คุกกี้ นักเรียนฝึกนวดแป้งโด ตัดเป็นชิ้นคุกกี้จากนั้นจึงนำไปอบและแต่งหน้าคุกกี้เหล่านั้น  พวกเขาสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำขนมอบ การแต่งหน้าคุกกี้และเก็บล้างทำความสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยม
ในอีกบริเวณหนึ่ง นักเรียนหลายคนกำลังใช้ทักษะสร้างสรรค์ออกแบบและตกแต่งบัตรอวยพรคริสต์มาส การประดับตกแต่งที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินทำให้เด็กๆ สามารถใช้ทักษะด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

ในส่วนที่สาม ผู้ใหญ่กำลังสอนทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียน  พวกเขาฝึกการใช้คำพื้นฐานต่างๆ เช่น ตัวเลข อวัยวะของร่างกาย และตัวอักษร จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นการฝึกใช้ถ้อยคำในการสนทนาและกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน

หลังจากการเรียนและการฝึกฝนทุกอย่างเสร็จสิ้นลง นักเรียนก็ได้เอร็ดอร่อยกับไอศกรีมกะทิ การรับใช้ให้ความรู้สึกที่ดีเยี่ยมเสมอ การใช้เวลากับเด็กๆ และแบ่งปันของประทานแห่งชีวิตกับผู้อื่นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.