ข่าวเผยแพร่

งานบริจาคและฝึกอบรมเรื่องเก้าอี้รถเข็นเป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2023 แผนกมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายบริจาคเก้าอี้รถเข็น 989 คันและอุปกรณ์ช่วยเดิน 2,020 ชิ้นแก่สภากาชาดในงานซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมคอร์ทยาร์ดบายแมริออทในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

Wheelchair-event
Wheelchair-event
งานบริจาคเก้าอี้รถเข็นที่โรงแรมคอร์ทยาร์ดแมริออทในจังหวัดภูเก็ต จัดแสดงอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคบางส่วนซึ่งจะส่งมอบในวันที่ 24 พฤษภาคม 2023
Download Photo

งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งมอบของบริจาคและฝึกอบรมผู้ดูแลในการประกอบเก้าอี้รถเข็นที่บริจาคให้เหมาะสมกับขนาด ความต้องการ และความสะดวกสบายของผู้รับแต่ละคน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และภรรยาซึ่งเป็นผู้อำนวยการสภากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมสนับสนุนโครงการโดยเข้าร่วมในงาน หนึ่งในผู้เข้าร่วมหลักของงานนี้คือมูลนิธิน้ำแห่งชีวิตที่อำนวยความสะดวกในความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักร สภากาชาด และหน่วยงานด้านการแพทย์ 30 หน่วย

แต่ละหน่วยงานจะได้เรียนรู้วิธีประกอบเก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเดิน และฝึกอบรมผู้รับเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ ศาสนจักรส่งแมตต์ เบดดิส และเซธ รอสส์จากซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ให้เป็นผู้ฝึกอบรมเพื่อดำเนินการฝึกอบรมแก่ผู้ดูแลในการประชุมเชิงปฏิบัติการสามวันหลังจากพิธีส่งมอบ

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนของศาสนจักรมีส่วนร่วมในงานนี้ด้วย เช่น ประธานสาขาภูเก็ต ประธานไวโรจน์ วานิชวงศา และผู้สอนศาสนาด้านมนุษยธรรม  เอ็ลเดอร์แชดและจูลี แอนน์ แอตคินสันซึ่งเป็นผู้ช่วยดูแลโครงการนี้ สำนักข่าวภูเก็ตสมาร์ทนิวส์รายงานเหตุการณ์นี้

Health-care-representatives
Health-care-representatives
ภาพถ่ายหมู่กับหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่มารับมอบเก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์, ถ่ายภาพร่วมกับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และภรรยาซึ่งเป็นผู้อำนวยการสภากาชาดจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย งานส่งมอบของบริจาคจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2023 ที่โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออทในจังหวัดภูเก็ต© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

แมตต์ เบดดิสผู้ฝึกอบรมจากศาสนจักรให้ความเห็นว่าหลังจากผู้เข้าร่วมจบจากการฝึกอบรมนี้แล้ว พวกเขาจะสามารถฝึกอบรมคนอื่นๆ ในหน่วยงานของตนให้ประกอบเก้าอี้รถเข็นและสอนผู้ป่วยถึงวิธีใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างปลอดภัย ดังนั้นโครงการดังกล่าวจะบรรลุความยั่งยืนไม่เพียงแต่ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น ทั้งยังให้ทักษะตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.