ข่าวเผยแพร่

ความสุข..รอยยิ้ม..เกิดขึ้น ณ อาคารประชุมแจ้งวัฒนะ!

                                                                                                                 

อีกครั้งที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เอื้อเฟื้อสถานที่ ให้ "สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการทางสมองบ้านแม่นก" จัดกิจกรรมสนุกสนานเนื่องในวันปีใหม่และวันเด็ก  ให้เด็กๆและผู้ปกครองจากศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก  มีความสุขสนุกสนาน และมีพลังกลับไปสู้ต่อกับภาระหน้าที่ดูแลลูกหลานผู้มีความผิดปกติทางสมอง ด้วยความรัก ความเข้าใจและมีความสุขต่อไป กิจกรรมดังกล่าว เพิ่งจัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ตรงกับวันที่27 มกราคม  2018  เวลา 9.00 -16.00 น. โดยมี คุณสาธิต ไกวัลวรรธนะ และคุณวิศาล วิศาลบรรณวิทย์ ฝ่ายประธานสเตคกรุงเทพเหนือ มากล่าวต้อนรับและร่วมเป็นกำลังใจในงาน

                                                                                                     
                                                                                                      

ทั้งนี้ แม่นก หรือนางเสาวภา ธีระปรีชากุล  เป็นหนึ่งในผู้ที่รับรางวัล ผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่น ในปี 2015 (Family Values Awards 2015) ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ท่านอุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับเด็กและคนพิการทางสมองมาเกือบ 20 ปี  ท่านเปลี่ยนความเศร้า ความสิ้นหวัง ที่ลูกมีความผิดปกติทางสมอง (น้องลูกหิน) มาเป็น พลังมหาศาล และสร้างความหวัง และพลังให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเช่นเดียวกัน    แม้น้องลูกหินจะจากไปแล้ว แต่เธอก็ยัง ดำเนินต่อไปในภาระกิจที่เต็มไปด้วยความเสียสละนี้  เธอเป็นแบบอย่างของ "จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น" ดังคติพจน์ของสมาคมสงเคราะห์ ของศาสนจักรฯ 

                                                                                                  

แม่นกมีความประทับใจอาคารประชุมที่สวยงามของศาสนจักรฯ และเลือกมาจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆและครอบครัวเด็กพิเศษที่อาคารประชุมแจ้งวัฒนะ เพราะเข้าหลักเกณฑ์ความเหมาะสมสำหรับน้องๆผู้พิการคือ โล่งโปร่ง สะอาด สะดวก (ชั้นเดียว) สงบ  และสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย  เพื่อสร้างความบันเทิงและเพิ่มสายใยรักในครอบครัว  อีกทั้งเป็นการให้กำลังใจทั้งผู้ปกครองและบุตรหลานผู้มีความผิดปกติทางกายภาพ

ในงานนี้เราได้รับเกียรติจาก  คุณเอก สุระเชษฐ์ นักร้องเพลงดัง ที่รัก(เธอ) ฉันขอโทษ และล่าสุด ยอมใจ และเขายังเป็นสมาชิกของศาสนจักรฯ มาร้องเพลงสร้างความสุขให้น้องๆ และผู้ปกครองได้เพลิดเพลินใจกันด้วย  

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.