ข่าวเผยแพร่

Select a Year

ประธานเนลสันที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม: ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย น้อมรับอนาคต ดำเนิน‘วิถีชีวิตใหม่’

ประธานเนลสันที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม: ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย น้อมรับอนาคต ดำเนิน ‘วิถีชีวิตใหม่’
ศาสดาพยากรณ์เตือนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่าการเหยียดเชื้อชาติถือว่า “ผิดศีลธรรม” และขัดต่อแผนแห่งความสุขของพระผู้เป

...

สรุปการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2020

หน้านี้มีสรุปโอวาทสำคัญ รวมทั้งข่าวและข้อประกาศต่างๆ จากการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2020

ประธานเนลสันเชื้อเชิญให้ทุกคน ‘รู้สึกถึงความลึกซึ้งของความรักจากพระเจ้า’ ที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม

ในการเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำกึ่งปีวันที่ 3-4 ตุลาคม ค.ศ. 2020

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศระบบออนไลน์ใหม่สำหรับรายชื่อสวดอ้อนวอนในพระวิหาร

ระบบใหม่เปิดโอกาสให้สมาชิกศาสนจักรส่งรายชื่อคนตกทุกข์ได้ยากไปยังพระวิหารโดยตรงเพื่อให้รายชื่อเหล่านั้นรวมอยู่ในคำสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธา

...

นิตยสารศาสนจักรจะเปลี่ยนไปในปี 2021

นิตยสารรูปแบบใหม่สามฉบับจะมีให้สมาชิกศาสนจักรทั่วโลกได้อ่านในรูปแบบดิจิทัลและแบบเล่ม; จะไม่มี “Ensign” อีกต่อไป; นิตยสารเยาวชนจะมีชื่อใหม่

...

การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2020 จะมีเฉพาะการถ่ายทอดเท่านั้น

ภาคการประชุมจะทำตามรูปแบบเดียวกันกับการประชุมใหญ่เดือนเมษายนปีนี้

...

องค์การเยาวชนหญิงฉลองครบรอบ 150 ปีใน ค.ศ. 2020

ประธานบอนนี่ เอช. คอร์ดอน, ซิสเตอร์มิเชลล์ เครก, และซิสเตอร์เบคกี้ เครเวน แห่งฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญเชื้อเชิญให้เยาวชนหญิงทั่วโลกมาร่วมรายการสนทนากันตรงหน้าในวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี

ฝ่ายประธานสูงสุดให้แนวทางสำหรับการกลับมาจัดการประชุมและกิจกรรมศาสนจักรอย่างปลอดภัย

การกลับมารวมกันอีกครั้งด้วยความรอบคอบและความระมัดระวังสำหรับพิธีนมัสการตลอดจนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลในท้องที่

ศาสนจักรเปิดดำเนินการพระวิหารอีกครั้ง โดยมีพระวิหารไทเปรวมอยู่ด้วย

เนื่องจากมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดผ่อนคลายลง ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศจึงเปิดดำเนินการพระวิหารไต้หวัน ไทเปอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไป

เนื่องด้วยโควิด-19 บรรเทาลงแล้ว ศาสนจักรจึงมีวิธีบูรณาการดังนี้

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกำลังปฏิบัติตามการนำของรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วโลกขณะพิจารณาการกลับอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่กระบวนงานตามปกติที่เสียไปเพราะโควิด-19