ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์สำหรับการบริจาคเพื่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ในพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อเป็นเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์จะสร้างศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาแห่งใหม่ในประเทศไทย

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์จะจัดตั้งคณะเผยแผ่ใหม่ 36 แห่งในปี 2024

ประธานเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดถึงแก่กรรม สิริอายุ 95 ปี

เราขอประกาศด้วยความอาลัยว่าประธานเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด รักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้ถึงแก่กรรม หลังจากพักรักษาตัวในโรงพยาบาลระยะสั้นเมื่อไม่นานมานี้ ท่านกลับไปบ้านที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ท่านสามารถทำได้ก่อนถึงแก่กรรม ณ เวลาประมาณ 23:15 น. ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน...

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกับคณะทูตและสมาชิกวุฒิสภาใน ดี.ซี.

ขณะเยือนวอชิงตัน ดี. ซี. ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม ค.ศ. 2023 เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพบกับคณะทูตและผู้แทนจากประเทศต่างๆ เก้าประเทศ (แปดประเทศมาจากทวีปเอเชีย) และสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากไอดาโฮและยูทาห์ 

เอ็ลเดอร์ราสแบนด์อุทิศพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

เมื่อเอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นประธานในพิธีอุทิศพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยแห่งใหม่เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2023 ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจึงไม่เพียงมีพระวิหารที่เปิดดำเนินการเป็นแห่งที่ 185 ของโลกเท่านั้น แต่เป็นแห่งแรกในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

พระวิหารกรุงเทพตั้งอยู่บนรากฐานของศาสนจักรในประเทศไทยและสมาชิกหลายรุ่นร่วม 6 ทศวรรษ

แม้พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยจะแปลกใหม่สำหรับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศนี้โดยมีพิธีอุทิศเมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา

แคธลีน จอห์นสัน อายริงก์ถึงแก่กรรม

แคธลีน จอห์นสัน อายริงก์ภรรยาของประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2023 ท่ามกลางครอบครัวเธอในบาวติฟูล ยูทาห์ สิริอายุ 82 ปี

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันมีอายุครบ 99 ปีในวันที่ 9/9

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานคนที่ 17 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีอายุครบ 99 ปีในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2023

BYU–Pathway บีวายยู–ไอดาโฮ และวิทยาลัยเอ็นไซน์เสนอปริญญาสามปี

เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 โดยได้รับการสนับสนุนจาก BYU–Pathway Worldwide ทางบีวายยู–ไอดาโฮและวิทยาลัยเอ็นไซน์จะมอบหลักสูตร 90–96 หน่วยกิตซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีออนไลน์ภายในสามปี