ข่าวเผยแพร่

ศิลาและก้อนหินในพระคัมภีร์สอนอะไรเอ็ลเดอร์วองเกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมพร้อม และการอดทน

ในการให้ข้อคิดทางวิญญาณที่บีวายยู-ไอดาโฮเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน เอ็ลเดอร์ชี ฮอง (แซม) วอง สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่แบ่งปันเรื่องราวพระคัมภีร์สามเรื่องเกี่ยวกับศิลาและก้อนหินที่สอนท่านเรื่องหลักธรรมของการวางแผน การเตรียมพร้อม และการอดทน

ทัวร์รอบโลกแบบเสมือนจริงกับดนตรีและการเต้นรำบีวายยู 2021

ปี 2021 เป็นปีที่คณะ บริหารจัดการศิลปะการแสดง ของมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ (บีวายยู) มีอายุครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้รับการรับรองในสหรัฐและอยู่ในความอุปถัมภ์ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  

สรุปการประชุมใหญ่สามัญภาควันอาทิตย์เดือนเมษายน 2021

การประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ประจำกึ่งปีซึ่งศาสดาพยากรณ์ อัครสาวก และผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ แบ่งปันข่าวสารแห่งความรักและความหวังโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง การประชุมใหญ่ครั้งที่ 191 เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน ค.ศ. 2021 จัดขึ้นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้นและถ่ายทอดจากเทมเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้...

สรุปการประชุมใหญ่สามัญวันเสาร์เดือนเมษายน 2021

การประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ประจำกึ่งปีซึ่งศาสดาพยากรณ์ อัครสาวก และผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ แบ่งปันข่าวสารแห่งความรักและความหวังโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง การประชุมใหญ่ครั้งที่ 191 เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน ค.ศ. 2021 จัดขึ้นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้นและถ่ายทอดจากเทมเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้...

เริ่มโครงการอีสเตอร์ 2021

ขณะที่ชาวคริสต์ทั่วโลกเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์อีสเตอร์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเริ่มโครงการอีสเตอร์ประจำปีไปแล้ว  

องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมอบเงินบริจาค 20 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการรับมือโควิด-19 ทั่วโลกของยูนิเซฟ

องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศวันนี้ว่าจะมอบเงินช่วยเหลือ 20 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนงานระดับโลกของยูนิเซฟในโครงการ Access to COVID-19 Tools (ACT) (เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงโควิด-19) และหน่วยงานวัคซีนของ ACT Accelerator ที่เรียกว่า COVAX...

ประธานบิงแฮมเชิญชวนนักการทูตและผู้นำธุรกิจ ‘เปิดประตูให้สตรีและเด็กผู้หญิงได้รับการศึกษา’

ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญของศาสนจักรเป็นผู้พูดหลักที่การประชุมสัมมนาวันสตรีสากลในวงการทูตประจำปีครั้งที่ห้า การประชุมครั้งนี้มีต้นสายจากลอสแอนเจลิสและปีนี้จัดทางออนไลน์เนื่องด้วยโรคระบาด และได้รับการสนับสนุนจากกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐเซเนกัล

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์แอนเดอร์เซ็นกระตุ้นให้วิสุทธิชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสเชื่อในพระคริสต์

อัครสาวกของพระเยซูคริสต์และภรรยาของท่านนำข่าวสารที่คุ้นเคยเรื่องความหวังมาให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่พูดภาษาฝรั่งเศสทั่วโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์

ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกที่อายุเกิน 70 ปีได้รับวัคซีนโควิด-19

ผู้นำอาวุโสแปดท่านของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับวัคซีนโควิด-19 โดสแรกเช้าวันอังคารที่ผ่านมาในซอลท์เลคซิตี้ ทั้งแปดท่านมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนนี้ในรัฐยูทาห์เนื่องจากอายุเกิน 70 ปี บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน และผู้มีความเสี่ยงสูงได้รับวัคซีนแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่า...

ศาสนจักรประกาศรายชื่อประธานคณะเผยแผ่ใหม่แปดคนสำหรับเอเชีย

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเรียกประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ 105 คนพร้อมคู่สมรสให้เริ่มรับใช้ในเดือนกรกฎาคม แปดคนในนั้นได้รับเรียกให้รับใช้ในภาคเอเชีย