ข่าวเผยแพร่

ข่าวสารของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ในขณะที่ความกังวลเรื่องไวรัสโควิด 19 ยังแพร่หลายและศาสนจักรระงับพิธีนมัสการทั่วโลก​ ขอเชิญรับฟังข่าวสารแห่งความหวังต่อไปนี้จากประธาน​รัสเซลล์​ ​เอ็ม.​ เนลสัน​:

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในฮ่องกงเปลี่ยนวิกฤติไวรัสโครานาให้เป็นโอกาสพึ่งพาตนเองทางวิญญาณและปฏิบัติศาสนกิจ

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กำลังส่งผลกระทบทั่วทุกด้านของชีวิตคนในฮ่องกง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในฮ่องกงตัดสินใจยกเลิกการประชุมทั้งหมดจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม โดยถือเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อช่วยให้สมาชิกเลี่ยงโอกาสติดเชื้อ ถึงแม้ไวรัสจะสร้างการหยุดชะงักให้ชีวิตคนเมืองเป็นอย่างมาก...

ผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลก

ความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา) สร้างความสนใจในหมู่สาธารณชนเป็นอย่างมากและเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการเดินทาง การปฏิสัมพันธ์ส่วนตัว และแนวทางจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำหรับวิธีจัดการความกังวลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เลื่อนการประชุมภาคผู้นำในการประชุมใหญ่สามัญเมษายน 2020

ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขทั่วโลก ศาสนจักรไม่สนับสนุนให้ผู้นำและสมาชิกนอกสหรัฐเดินทางมาการประชุมใหญ่เดือนเมษายน

รายงานล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโคโรนาต่อผู้สอนศาสนาและสมาชิกวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยังคงเฝ้าสังเกตการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาและผลกระทบของไวรัสที่มีต่อผู้คนทั่วโลกอย่างใกล้ชิด รวมถึงความสามารถของผู้สอนศาสนาในการค้นหาและสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถของสมาชิกในการมาชุมนุมกันเพื่อนมัสการ...

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็นเยือนสมาชิกศาสนจักรในประเทศไทย

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกับเคธีภรรยาของท่านปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในประเทศไทยช่วงวันที่ 12-13 มกราคม ค.ศ. 2020 

ศาสนจักรส่งเวชภัณฑ์ไปยังประเทศจีนเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสอบถามจากมิตรสหายที่คบกันมายาวนานของท่านในประเทศจีนเรื่องสิ่งจำเป็นต้องใช้

ประธานเนลสันเชื้อเชิญให้แบ่งปันเรื่องการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

จากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื้อเชิญให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์กับผู้อื่นในปี 2020  ปีใหม่นี้เป็นวาระครบรอบ 200 ปีของนิมิตแรก 

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ใช้เงินส่วนสิบและเงินบริจาคอย่างไร

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใช้เงินส่วนสิบอันศักดิ์สิทธิ์และเงินบริจาคอย่างเอื้อเฟื้อของสมาชิกในงานที่ทำอยู่ทั่วโลกเพื่อแสดงความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้าน เนื่องจากเรื่องราวในสื่อเมื่อไม่นานมานี้พูดถึงวิธีใช้เงินทุนของศาสนจักรคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ศาสนจักรจึงขอสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดั...

การปฏิบัติศาสนกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2019 ของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไปเยือนวิสุทธิชนและคนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019  ประธานเนลสันและเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองปฏิบัติศาสนกิจในเวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ และอินโดนี...