ข่าวเผยแพร่

แขกผู้มีเกียรติกว่า 900 คนเยี่ยมชมภายในพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ในช่วงสามวันที่ผ่านมา แขกผู้มีเกียรติมากกว่า 600 คนจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เดินทางมาเยี่ยมชมพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยที่เพิ่งสร้างใหม่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง พร้อมด้วยซูซานภรรยา ช่วยนำการเยี่ยมชมภายในพระนิเวศน์ของพระเจ้าแห่งนี้

คนหนุ่มสาวทั่วประเทศไทยเยี่ยมชมพระวิหาร      

เริ่มโอเพ่นเฮ้าส์พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 10 สิงหาคม 2566 - ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) ขอเชิญชวนสาธารณชนร่วมฉลองการสร้างพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยเสร็จสมบูรณ์  พระวิหารแห่งนี้เป็นพระวิหารแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะมีงานแถลงข่าวในวันที่ 28 สิงหาคมนี้...

ศาสนจักรเปิดตัวแอปเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่จัดทำใหม่

แอปเพลงศักดิ์สิทธิ์ยอดนิยมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ที่จัดทำใหม่ฉบับสมบูรณ์ซึ่งเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมมีฟีเจอร์ใหม่ ฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุง และรูปลักษณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น

จัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่ในปี 2023

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่ 

งานบริจาคและฝึกอบรมเรื่องเก้าอี้รถเข็นเป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากในจังหวัดภูเก็ต

แพททรีเซีย แทร์รีย์ ฮอลแลนด์ถึงแก่กรรม

แพททรีเซีย แทร์รีย์ ฮอลแลนด์ ภรรยาของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองและอดีตที่

ฝ่ายประธานพระวิหารกรุงเทพได้รับเรียกครบชุด

หลังจากการแต่งตั้งวิศิษฐ์และสุมามาลย์ คณาคำเป็นประธานพระวิหารและภรรยาประธานพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย มีการเรียกที่ปรึกษาที่หนึ่งและที่สองของฝ่ายประธานพระวิหารและคู่สมรสซึ่งจะมาเป็นผู้ช่วยภรรยาประธานพระวิหารเช่นกัน   สนิท โชติไพรัตน์จะรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งพร้อมกับอรอนงค์ภรรยา และชัยมงคล สุรักขกะจะรับใช้เป็นที่ปรึกษาที...

ประธานโอ๊คส์แนะนำคนหนุ่มสาวให้ 'รื่นเริง' ในความท้าทายของพวกเขา

ประธานดัลลิน เอช. โอ๊คส์จากฝ่ายประสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแนะนำคนหนุ่มสาวทั่วโลกให้มองไกลถึงนิรันดรขณะพวกเขาฟันฝ่า "ช่วงเวลาตึงเครียด" ของยุคสมัย

โครงการเตียงพยาบาลเพื่อมนุษยธรรมในหัวหิน

ศาสนจักรร่วมมือกับสภากาชาดเพื่อเป็นพรแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต