ข่าวเผยแพร่

สรุปการประชุมใหญ่สามัญภาควันอาทิตย์เดือนเมษายน 2021

การประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ประจำกึ่งปีซึ่งศาสดาพยากรณ์ อัครสาวก และผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ แบ่งปันข่าวสารแห่งความรักและความหวังโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง การประชุมใหญ่ครั้งที่ 191 เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน ค.ศ. 2021 จัดขึ้นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้นและถ่ายทอดจากเทมเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้...

สรุปการประชุมใหญ่สามัญวันเสาร์เดือนเมษายน 2021

การประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ประจำกึ่งปีซึ่งศาสดาพยากรณ์ อัครสาวก และผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ แบ่งปันข่าวสารแห่งความรักและความหวังโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง การประชุมใหญ่ครั้งที่ 191 เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน ค.ศ. 2021 จัดขึ้นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้นและถ่ายทอดจากเทมเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้...

เริ่มโครงการอีสเตอร์ 2021

ขณะที่ชาวคริสต์ทั่วโลกเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์อีสเตอร์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเริ่มโครงการอีสเตอร์ประจำปีไปแล้ว  

องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมอบเงินบริจาค 20 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการรับมือโควิด-19 ทั่วโลกของยูนิเซฟ

องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศวันนี้ว่าจะมอบเงินช่วยเหลือ 20 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนงานระดับโลกของยูนิเซฟในโครงการ Access to COVID-19 Tools (ACT) (เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงโควิด-19) และหน่วยงานวัคซีนของ ACT Accelerator ที่เรียกว่า COVAX...

ประธานบิงแฮมเชิญชวนนักการทูตและผู้นำธุรกิจ ‘เปิดประตูให้สตรีและเด็กผู้หญิงได้รับการศึกษา’

ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญของศาสนจักรเป็นผู้พูดหลักที่การประชุมสัมมนาวันสตรีสากลในวงการทูตประจำปีครั้งที่ห้า การประชุมครั้งนี้มีต้นสายจากลอสแอนเจลิสและปีนี้จัดทางออนไลน์เนื่องด้วยโรคระบาด และได้รับการสนับสนุนจากกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐเซเนกัล

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์แอนเดอร์เซ็นกระตุ้นให้วิสุทธิชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสเชื่อในพระคริสต์

อัครสาวกของพระเยซูคริสต์และภรรยาของท่านนำข่าวสารที่คุ้นเคยเรื่องความหวังมาให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่พูดภาษาฝรั่งเศสทั่วโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์

ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกที่อายุเกิน 70 ปีได้รับวัคซีนโควิด-19

ผู้นำอาวุโสแปดท่านของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับวัคซีนโควิด-19 โดสแรกเช้าวันอังคารที่ผ่านมาในซอลท์เลคซิตี้ ทั้งแปดท่านมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนนี้ในรัฐยูทาห์เนื่องจากอายุเกิน 70 ปี บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน และผู้มีความเสี่ยงสูงได้รับวัคซีนแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่า...

ศาสนจักรประกาศรายชื่อประธานคณะเผยแผ่ใหม่แปดคนสำหรับเอเชีย

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเรียกประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ 105 คนพร้อมคู่สมรสให้เริ่มรับใช้ในเดือนกรกฎาคม แปดคนในนั้นได้รับเรียกให้รับใช้ในภาคเอเชีย

ศาสนจักรประกาศการเปลี่ยนแปลงสำหรับเซมินารีในปี 2021

เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2021 เป็นต้นไป เซมินารีจะสอดคล้องกับ “จงตามเรามา” มากขึ้น และนักเรียนจะต้องอ่านให้ได้ 75% ของวันปฏิทินจึงจะได้หน่วยกิตหลักสูตร

นิตยสารฉบับใหม่ ‘เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน’ จะออกไปสู่วัยรุ่นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใน 140 ประเทศ

ถึงแม้ “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” จะค่อนข้างสั้นกว่า “New Era” ฉบับเก่าที่มีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่จำนวนหน้าที่ลดลงจะช่วยให้พิมพ์นิตยสารได้ 48 ภาษา