ข่าวเผยแพร่

เรียกผู้ให้คำปรึกษาองค์การระดับภาคแปดคนสำหรับภาคเอเชีย

เราจะเห็นผู้นำสตรีเพิ่มขึ้นในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการเรียกใหม่ที่เรียกว่า – ผู้ให้คำปรึกษาองค์การระดับภาค – ซึ่งฝ่ายประธานสูงสุดอนุมัติเมื่อต้นปีนี้และดำเนินการให้เป็นผลในภาคต่างๆ ทั่วโลก พี่น้องสตรีแปดคนเพิ่งได้รับเรียกให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาองค์การระดับภาคชุดแรกสำหรับภาคเอเชีย

ศาสดาพยากรณ์สอนอะไรที่การประชุมใหญ่สามัญ?

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน เชื้อเชิญผู้ร่วมการประชุมใหญ่สามัญทั่วโลกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้ตั้งใจฟัง

การปฏิบัติศาสนกิจทางออนไลน์ในเอเชียของซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮมและซิสเตอร์คามิลล์ เอ็น. จอห์นสัน

เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้ ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮม ประธาน สมาคมสงเคราะห์ สามัญ และ ซิสเตอร์คามิลล์ เอ็น. จอห์นสัน ประธาน ปฐมวัย สามัญได้เยี่ยม ภาค เอเชียทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-12 กันยายน

จัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่โดยมีเอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์ เป็นประธานภาคเอเชียคนใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป

ฝ่ายประธานสูงสุดขอแนะนำให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นและรับการฉีดวัคซีนโควิด 19

ฝ่ายประธานสูงสุด
จะยังคงจัดการประชุมใหญ่สามัญภาคค่ำวันเสาร์เหมือนเดิม

“การจัดการประชุมภาคนี้จะอำนวยให้สอนพระกิตติคุณในหัวข้อต่างๆ ได้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับสามัญอีกหลายท่านได้กล่าวปราศรัยในการประชุมใหญ่”

องค์กรการกุศลนานาชาติเดเซเร็ทบริจาคเสบียงฉุกเฉินให้โรงพยาบาลกว่า 50 แห่งในประเทศลาว

หนึ่งปีที่เกิดโรคระบาด โลกยังคงทนทุกข์จากโควิด-19 ไม่เว้นแม้แต่ประเทศลาวซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในฤดูใบไม้ผลิปีนี้

ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพคนใหม่

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนประธานเคลลีย์ ที. เบอร์กเนอร์ประธานคณะเผยแผ่กับซิสเตอร์เอลิซาเบธ ดับเบิลยู. เบอร์กเนอร์ภรรยาท่านเริ่มการรับใช้ดูแล

ศิลาและก้อนหินในพระคัมภีร์สอนอะไรเอ็ลเดอร์วองเกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมพร้อม และการอดทน

ในการให้ข้อคิดทางวิญญาณที่บีวายยู-ไอดาโฮเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน เอ็ลเดอร์ชี ฮอง (แซม) วอง สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่แบ่งปันเรื่องราวพระคัมภีร์สามเรื่องเกี่ยวกับศิลาและก้อนหินที่สอนท่านเรื่องหลักธรรมของการวางแผน การเตรียมพร้อม และการอดทน

ทัวร์รอบโลกแบบเสมือนจริงกับดนตรีและการเต้นรำบีวายยู 2021

ปี 2021 เป็นปีที่คณะ บริหารจัดการศิลปะการแสดง ของมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ (บีวายยู) มีอายุครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้รับการรับรองในสหรัฐและอยู่ในความอุปถัมภ์ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย