ข่าวเผยแพร่

การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2020 จะมีเฉพาะการถ่ายทอดเท่านั้น

ภาคการประชุมจะทำตามรูปแบบเดียวกันกับการประชุมใหญ่เดือนเมษายนปีนี้

...

องค์การเยาวชนหญิงฉลองครบรอบ 150 ปีใน ค.ศ. 2020

ประธานบอนนี่ เอช. คอร์ดอน, ซิสเตอร์มิเชลล์ เครก, และซิสเตอร์เบคกี้ เครเวน แห่งฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญเชื้อเชิญให้เยาวชนหญิงทั่วโลกมาร่วมรายการสนทนากันตรงหน้าในวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี

ฝ่ายประธานสูงสุดให้แนวทางสำหรับการกลับมาจัดการประชุมและกิจกรรมศาสนจักรอย่างปลอดภัย

การกลับมารวมกันอีกครั้งด้วยความรอบคอบและความระมัดระวังสำหรับพิธีนมัสการตลอดจนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลในท้องที่

ศาสนจักรเปิดดำเนินการพระวิหารอีกครั้ง โดยมีพระวิหารไทเปรวมอยู่ด้วย

เนื่องจากมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดผ่อนคลายลง ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศจึงเปิดดำเนินการพระวิหารไต้หวัน ไทเปอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไป

เนื่องด้วยโควิด-19 บรรเทาลงแล้ว ศาสนจักรจึงมีวิธีบูรณาการดังนี้

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกำลังปฏิบัติตามการนำของรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วโลกขณะพิจารณาการกลับอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่กระบวนงานตามปกติที่เสียไปเพราะโควิด-19

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันส่งเสริมการระมัดระวังขณะที่ศาสนจักรมองไปข้างหน้าท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศเปิดพระวิหารอีกครั้งแบบมีข้อจำกัด

“ด้วยความสำนึกคุณอย่างสุดซื้งต่อพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงฟังคำสวดอ้อนวอนของเรา ฝ่ายประธานสูงสุดยินดีประกาศการทยอยเปิดพระวิหารด้วยความระมัดระวังอีกครั้ง” ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว “เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ศาสนพิธีผนึกสามีภรรยาที่มีชีวิตอยู่จะประกอบในพระวิหารที่เลือกไว้ให้สมาชิกผู้เคยรับเอ็นดาวเม้นท์แล้ว”

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีส่วนร่วมในงานบรรเทาทุกข์โควิด-19 ทั่วโลก

ฝ่ายประธานสูงสุดแห่งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศงานระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาทุกข์จากการระบาดโควิด-19

ข่าวสารและข้อประกาศจากการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2020

ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2020 ระหว่างภาคเช้าของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 190 ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันนำเสนอถ้อยแถลงเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ200 ปีนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ

...

ประกาศสำคัญๆ จากการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2020 (ภาควันเสาร์)

ในระหว่างภาควันเสาร์ของการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2020 ของศาสนจักร ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันประกาศเรื่องสำคัญหลายเรื่อง ในบรรดาข้อประกาศเหล่านั้นมีคำเชื้อเชิญให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกเมื่อชมการประชุมภาคเช้าวันอาทิตย์ และขอให้สมาชิกกับมิตรสหายมีส่วนร่วมในวันอดอาหารและสวดอ้อนวอนในวันศุกร์ประเสริฐที่...