ชีวประวัติผู้นำ

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟได้รับเรียกเป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 ท่านได้รับการสนับสนุนเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2004 ท่านรับใช้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 1994

ประธานอุคท์ดอร์ฟเกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ.1940 ในเมืองออสตราวา เช็กโกสโลวะเกีย เป็นบุตรของคาร์ล อัลเบิร์ต และฮิลเดอร์การ์ด โอเปลท์ อุคท์ดอร์ฟ ในปี 1947 ครอบครัวท่านเป็นสมาชิกศาสนจักรที่ซวิคเคา ประเทศเยอรมนี และหลบหนีไปฟรังค์ฟูร์ท/ไมน์ในปี 1952 ซึ่งท่านได้รับการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่นั่น ในปี 1959 ท่านประจำการกองทัพอากาศเยอรมันและทำหน้าที่นักบินรบเป็นเวลา 6 ปี

ในปี 1965 ประธานอุคท์ดอร์ฟเริ่มทำงานกับสายการบินลุฟฮันซาเยอรมันในตำแหน่งนักบิน ตั้งแต่ปี1970 ถึง 1996 ท่านบินในตำแหน่งกัปตันเครื่องบิน B737, Airbus, DC10, และ B747 ระหว่างทำหน้าที่กัปตันผู้ให้การอบรมและตรวจสอบ ท่านได้รับหน้าที่รับผิดชอบด้านบริหารหลายตำแหน่ง อาทิ หัวหน้าส่วนนักบิน B737 หัวหน้าโรงเรียนสอนขับเครื่องบินลุฟฮันนาในแอริโซนา หัวหน้าลูกเรือห้องควบคุม สุดท้ายตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการบินและหัวหน้านักบินลุฟฮันซา นอกจากนี้ท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการปฏิบัติการบินของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศด้วย

ดีเทอร์ อุคท์ดอร์ฟกับแฮเรียต รีชแต่งงานกันในปี 1962 มีบุตรสองคนและมีหลานหกคน ตั้งแต่ได้รับเรียกเป็นอัครสาวก ครอบครัวอุคท์ดอร์ฟย้ายออกจากประเทศบ้านเกิดและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สหรัฐเป็นการถาวร

ดีเทอร์และแฮเรียต อุคท์ดอร์ฟชอบกิจกรรมกลางแจ้ง รักศิลปะ และมีความสุขที่สุดเมื่อได้ใช้เวลากับลูกหลาน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.