ข่าวเผยแพร่

Rangsit Run วิ่งสู่ชีวิตนิรันดร์

ถ้าพูดถึงกิจกรรมที่น่าสนใจเวลานี้ คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการวิ่ง ทั้งวิ่งเดี่ยว และวิ่งมาราธอน ซึ่งทุกคนต่างก็ให้ความสนใจมากขึ้น รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่หันมาดูแลสุขภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมมีหลากหลายกันไป อาทิเช่น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี, เพื่อการกุศล หรือเพื่อความสามัคคีขององค์กร เป็นต้น

สำหรับเมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ผ่านมา ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เวลา 06.00 น. เหล่านักวิ่งซึ่งเป็นสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย จากโบสถ์รังสิต ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Rangsit run วิ่งสู่ชีวิตนิรันดร์ ในระยะทาง 5 กิโล (เท่ากับวิ่ง 3 รอบของสวนสาธารณะ) นำกิจกรรมโดย พ.ต.อ. ประหยัด เฮ้ารัง ท่านเป็นสมาชิกของศาสนจักรฯ และเป็นอธิการที่ดูแลโบสถ์รังสิต สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพื่อเสริมสร้างร่างกาย และจิตวิญญาณให้มีสุขภาพที่ดี โดยพระบัญญัติข้อหนึ่งที่เรียกว่า กฎพระคำแห่งปัญญา ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงการไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, ชา, กาแฟ, ไม่ใช้ยาสูบและสารเสพติด เราเชื่อว่าเมื่อทำตามพระบัญญัติข้อนี้ เราจะได้รับพรทั้งทางร่างกาย และจิตวิญญาณของเรา สำหรับกิจกรรมนี้ได้ทำให้สมาชิกเห็นว่า เมื่อเราปฏิบัติตามเราจะมีกำลัง และแรงในการวิ่งอย่างไม่เหนื่อยอ่อน  มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจที่เบิกบาน และสดชื่น

 

แล้วทำไมต้องวิ่งสู่ชีวิตนิรันดร์ เมื่อเราได้สอบถามกับอธิการ ท่านได้บอกว่า สำหรับชีวิตนิรันดร์คือการได้รับพรยิ่งใหญ่ที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวที่เรารักชั่วนิรันดร์ รวมถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ และพระเยซูคริสต์ โดยการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูคริสต์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะเราเชื่อว่าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงไถ่บาปให้กับพวกเราทุกคนบนโลกนี้ เราจะได้รับความรอดและชีวิตนิรันดร์

ฝ่ายประธานศาสนจักรฯของเขตกรุงเทพเหนือท่านได้กล่าวว่า “ถ้าเราอยากวิ่งให้ถึงที่หมายเร็วๆ ก็ให้วิ่งไปคนเดียว แต่ถ้าเราอยากจะวิ่งไปได้ไกล เราต้องวิ่งไปด้วยกัน” ซึ่งหมายถึง การที่เราสมัครสมานสามัคคีกัน ช่วยเหลือกัน หนุนใจกัน เพื่อช่วยให้พวกเราทุกคนถึงที่หมายไปด้วยกัน

ทั้งนี้ไม่มีเพียงแค่วิ่งอย่างเดียวแต่ยังมีกิจกรรมสันทนาการต่อท้ายหลังจากพักเหนื่อยกันแล้ว สำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ เราไม่สงวน และยินดีให้ทุกคนไปทำตามกันค่ะ มารวมกันมีสุขภาพที่ดี และจิตวิญญาณที่แข็งแรงไปด้วยกันนะคะ

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.