ข่าวเผยแพร่

LDSC มอบสิ่งของทั่วประเทศไทย

นับเป็นปีที่มีงานไม่ว่างเว้นอีกปีหนึ่งสำหรับองค์กรการกุศล LDSC ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย โดยจะเริ่มต้นเทศกาลด้วยการระลึกถึงผู้สูงอายุที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ชาวมอรมอนร่วมกับสโมสรโรตารีบางรักและสโมสรโรตารีศรีอุบล จัดหามุ้งจำนวน 500 หลังไปมอบให้ผู้สูงอายุ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2015 ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โดยมีข้าราชการในท้องที่มาร่วมพิธีมอบและการเฉลิมฉลอง สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานข่าวดังกล่าวโดยทั่วกัน

พิธีรับมอบมุ้งอย่างเป็นทางการจากผู้สอนศาสนาด้านมนุษยธรรม เอ็ลเดอร์ พอล ซี. ยูร์ มอบให้นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดขึ้นในช่วงแรกของการเฉลิมฉลองช่วงเย็น เอ็ลเดอร์ยูร์ทำหน้าที่เป็นผู้แทนองค์กรการกุศลแอลดีเอส ซึ่งบริจาคสิ่งของให้องค์กรและประชาชนมากมายทั่วประเทศไทย ในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 800 คน ไม่กี่เดือนต่อมา มีพิธีมอบสิ่งของอีกงานหนึ่งที่จังหวัดหนองคายซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีสะพานมิตรภาพทอดข้ามไปยังประเทศลาว ด้วยวิญญาณแห่งมิตรภาพ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย หรือชาวมอรมอน ได้มอบเก้าอี้เข็น 50 คัน และมุ้ง 500 หลังให้ชาวบ้านในพื้นที่  สตรีอายุ 82 ปีคนหนึ่ง รับมอบเก้าอี้เข็นคันแรกของเธอวันนี้ เธอเดินด้วยไม้เท้ามานานหลายปี แต่ยังคงมีความยากลำบากในการเคลื่อนไหว เธอจึงมีความสุขมากเมื่อได้รับเก้าอี้เข็น สุภาพบุรุษท่านหนึ่งมีอาการติดเชื้อขั้นรุนแรงที่ขา ได้นั่งเก้าอี้เข็นคันใหม่เป็นเวลาเพียงสองสัปดาห์ก่อนจะถูกตัดขาเนื่องจากการติดเชื้อ เขาเฝ้ารอวันที่จะไปไหนมาไหนได้อีกครั้งด้วยการใช้เก้าอี้เข็นคันใหม่ของเขา

นายไกรรัตน์ วัตสัล จากสโมสรโรตารีบางรักกล่าวขอบคุณศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสำหรับมุ้ง 500 หลังและเก้าอี้เข็น 50 คัน ที่บริจาคให้กลุ่มนักเรียกจากโรงเรียนคนพิการอาชีวพระมหาไถ่ พร้อมด้วยผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมกันนั้นเขากล่าวขอบคุณนางดวงใจ สุขเกษมสินธุ์ ประธานสโมสรโรตารีหนองคายสำหรับความช่วยเหลือของท่านที่นำทุกคนมารวมกันในวันนี้ และนางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ช่วยประสานงานและเอื้อเฟื้อสถานที่ในโรงเรียนพระมหาไถ่ สำหรับการจัดพิธีมอบสิ่งของดังกล่าว นับเป็นประสบการณ์ประทับใจที่ได้เดินผ่านกลุ่มคนเหล่านี้ ในที่ซึ่งมุ้งเพียงหนึ่งหลังเป็นสิ่งจำเป็นและน่ายินดีมาก

รอยยิ้มบนใบหน้าคือคำขอบคุณที่เพียงพอแล้ว

ในเดือนตุลาคม มีกิจกรรมบริจาคในพื้นที่ต่างๆ อีกสองสามแห่ง เริ่มที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) องค์กรการกุศลศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (แอลดีเอสซี) ร่วมกับหน่วยงานราชการไทยผ่านสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้มอบเก้าอี้เข็น 60 คันให้สถานสงเคราะห์ เด็กๆ ได้ชมการแสดงพิเศษจากเอก สุรเชษฐ์ นักร้องยอดนิยมของประเทศไทย  นำเสนอบทเพลงที่อยู่ในความนิยมพร้อมกับวงดนตรีของที่นั่น พวกเขาทำได้ดีมาก และทุกคนชื่นชอบการแสดงของเขา

วันต่อมาที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชาชนกว่า 250 คนมารวมกันเพื่อรับบริจาคมุ้ง 700 หลัง การบริจาคครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสโมสรโรตารีหกแห่ง พร้อมด้วยสโมสรโรตารีบางรัก กรุงเทพฯ และแอลดีเอสซีว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสโมสรโรตารีหลายท่าน และประธาน เคลลี อาร์. จอห์นสัน ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ กล่าวในพิธีมอบ

เพียงสองวันหลังจากนั้น ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีพิธีมอบเก้าอี้เข็น 30 คันและมุ้ง 300 หลัง ซึ่งก่อนหน้านี้สมาชิกสองท่านจากสโมสรโรตารีบ้านโป่งได้ประเมินความจำเป็นของผู้รับบริจาคเก้าอี้เข็นทั้ง 30 คันเมื่อมีการขานชื่อผู้รับบริจาคให้ออกมารับมุ้ง ทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พวกเขามีความสุขมากกับสิ่งที่ได้รับ บางคนได้รับมุ้งมากกว่าหนึ่งหลังกลับบ้าน

ขอขอบคุณสโมสรโรตารีในท้องที่ต่างๆ สถาบันสิรินธร และองค์กรการกุศลแอลดีเอสของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

สุดสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน มีการบริจาคมุ้งและเก้าอี้เข็นให้ชาวจังหวัดขอนแก่นและร้อยเอ็ด โดยได้รับความช่วยเหลือจากสโมสรโรตารีบางรัก สโมสรโรตารีขอนแก่น และสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด คนดีเหล่านี้จากสโมสรโรตารีในท้องที่ประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงพื้นที่และนำผู้ได้รับเชิญทุกคนไปยังสถานที่รับบริจาคมุ้งและเก้าอี้เข็น

ในฐานะตัวแทนประชาชนในท้องที่เหล่านั้น ขอขอบคุณนายไกรรัตน์ วัตสัล จากสโมสรโรตารีบางรักเป็นอย่างสูงสำหรับการทำงานอย่างพากเพียรของท่าน และขอขอบคุณสโมสรโรตารีในท้องที่สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอเมื่อมีพิธีมอบสิ่งของในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ หลายชีวิตจะได้รับพรจากมุ้งและเก้าอี้เข็น ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยทำให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.