ข่าวเผยแพร่

LDS หนุน Start Up Thailand

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย หรือ LDS Church สนับสนุนโครงการของรัฐบาล Start Up Thailand โดยให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมฟรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ผู้ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนในครั้งนี้ หัวข้อการอบรม มีดังนี้ โครงการ Start Up คืออะไร ภาพรวมการทำธุรกิจ การเริ่มต้นการทำธุรกิจ การออกแบบโลโก้ และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การใช้สื่อออนไลน์ในการเปิดและขยายตลาดขนาดกลางและขนาดย่อม การพิจารณาเลือกธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด และการเขียนแผนธุรกิจ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดมุมมองในการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือการขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้วให้พัฒนามากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

 

การอบรมนี้มี 3 รอบ แต่ละรอบมีวิทยากรบรรยาย 3 ท่าน อบรมไปแล้ว 1 รอบ คือเมื่อวันที่ 10 -12 มกราคม 2018 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนย่านปากเกร็ด นนทบุรี และสมาชิกหลายหน่วยของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย รอบ 2 จะมีขึ้นในวันที่ 17 – 19 มกราคม 2018 และรอบสุดท้ายวันที่ 24 – 26 มกราคม เวลา 9:00 – 15:00 น. ณ อาคารประชุมแจ้งวัฒนะ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เลขที่ 50/33 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี รับจำนวนจำกัด สำรองที่นั่งได้ที่ประชาสัมพันธ์คุณชฎาพร 081-308-0114 มีอาหารว่างและอาหารกลางวันให้ผู้เข้ารับการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สิ่งที่ผู้รับการอบรมจะได้รับคือ จะได้แนวความคิดและมุมมองธุรกิจกว้างขึ้น ประเมินตัวเองได้ สามารถออกแบบโลโก้สินค้า, ธุรกิจ หรือ งานอีเวนต์ได้ด้วยตัวท่านเอง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.