ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรเปิดตัวแคมเปญรณรงค์ “ค้นพบมากขึ้น...ผ่านพระคริสต์” ในภาคเอเชีย เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมาหาพระคริสต์ ในช่วงอีสเตอร์นี้

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเอเชียเปิดตัวแคมเปญรณรงค์เรื่องอีสเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมากับหัวข้อ “ค้นพบมากขึ้น...ผ่านพระคริสต์” เพื่อเชื่อเชิญให้ทุกคนมาหาพระคริสต์ และ”ค้นพบมากขึ้น” ผ่านพระองค์—ค้นพบปีติ สันติสุข ความสำเร็จหรือการแสวงหาด้านอื่นมากขึ้น

“ไม่ว่าภูมิหลังหรือประสบการณ์ใดๆ ทุกคนล้วนแสวงหาสิ่งที่ ‘มากกว่า’ ในชีวิต” เอ็ลเดอร์เดวิด
พี. โฮเมอร์ ฝ่ายประธานภาคเอเชียกล่าว “พวกเราหวังว่าผ่านแคมเปญรณรงค์นี้ผู้คนจะได้รับการดลใจให้ตระหนักว่าไม่ว่าพวกเขาจะแสวงหาสิ่งใดในชีวิตพวกเขาสามารถ 'ค้นหามากขึ้น' ผ่านทางพระคริสต์”

แคมเปญรณรงค์นี้มีระยะเวลาทั้งสิ้นหนึ่งเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม ผู้เข้าร่วมสามารถแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาในสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้แฮชแท็ก #morethroughChrist สื่อโปสเตอร์และวิดีโอสามารถค้นพบได้บนเว็บไซต์ของศาสนจักรและหน้า Facebook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปที่:

www.lds.or.th

www.facebook.com/ChurchofJesusChrist.th

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.