ข่าวเผยแพร่

BYU–Pathway Worldwide รูปแบบใหม่ องค์กรอุดมศึกษาระดับโลก

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศสร้างองค์กรอุดมศึกษาระดับโลก BYU–Pathway Worldwide (BYU–PW) สถาบันนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบโปรแกรมวุฒิบัตรและโปรแกรมปริญญาทางออนไลน์ทั้งหมดที่ระบบการศึกษาของศาสนจักร (CES) มีให้

   ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด ประกาศเรื่องนี้ในการแถลงข่าวที่เท็มเปิลสแควร์  

BYU–Pathway Worldwide มีที่มาจากโปรแกรม Pathway ของ BYU–Idaho ซึ่งเริ่มในปี 2009 กับนักศึกษาทั้งหมด 50 คนในพื้นที่นำร่องสามแห่งของไอดาโฮ แอริโซนา และนิวยอร์ก นับตั้งแต่นั้นมาโปรแกรมดังกล่าวขยายไปยังสถานที่อื่นๆ เกือบ 500 แห่งใน 50 ประเทศ บริการนักศึกษา 57,000 คน

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการศึกษาต่อในระดับสูงจะส่งผลต่อการพึ่งพาตนเองได้ดีขึ้น  ครอบครัวจะรู้จักหน้าที่ของตนเองและมีความสุข

 คลาร์ก จี. กิลเบิร์ต อธิการบดีคนปัจจุบันของ BYU–Idaho จะเป็นผู้ดูแลองค์การใหม่นี้ สถานที่ทำการของ BYU–Pathway Worldwide อยู่ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ และจะเริ่มดำเนินการวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 

“จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของโปรแกรม Pathway ความต้องการด้านการศึกษาทั่วทั้งศาสนจักร และความต้องการทำงานกับสถาบันอื่นๆ ของศาสนจักรเพื่อสร้างสรรค์งานนี้ จึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่จะขยาย Pathway” กิลเบิร์ตกล่าว “เราเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรทั่วโลก และมีสมาชิกทั่วโลกที่พร้อมสำหรับงานนี้”

BYU–Pathway Worldwide มีหน้าที่รับผิดชอบ Pathway และจะทำงานร่วมกับโปรแกรมวุฒิบัตรและปริญญาบัตรทางออนไลน์อื่นๆ ทั้งหมดของซีอีเอส อันได้แก่ วุฒิบัตรภาษาอังกฤษ วุฒิบัตรทักษะและวิชาช่างเทคนิค และปริญญาออนไลน์

BYU–PW จะไม่ขอการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หลักสูตรที่มีอยู่นี้จะได้การรับรองผ่านสถาบันซีอีเอส ซึ่งมอบวุฒิบัตรและปริญญาบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาอยู่แล้ว

ในฐานะแกนหลักของการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังแสวงหาโปรแกรมออนไลน์ของซีอีเอส  BYU–PW จะสร้างและบริหารจัดการระบบออนไลน์สำหรับบริการนักศึกษา ระบบออนไลน์จะช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและโปรแกรมออนไลน์ รวมถึงการสมัครเรียน ลงทะเบียน ลงเรียน และเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาตลอดจนงานอาชีพในที่แห่งเดียวทางออนไลน์

ลักษณะเด่นของโปรแกรม BYU–PW คือการรวมกันระหว่างการเรียนรู้ทางออนไลน์กับกิจกรรมร่วมชุมนุมในท้องที่ นักศึกษาจะมารวมกันในสถาบันหรืออาคารประชุมในท้องที่ซึ่ง Pathway อนุมัติแล้วสำหรับการศึกษาศาสนา การจัดกลุ่มสนทนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปัจจุบันมีสถานที่ Pathway ที่ใช้ดำเนินงาน 497 แห่งทั่วโลก  BYU–PW จะเป็นผู้บริหารจัดการสถานที่เหล่านั้นและกิจกรรมร่วมชุมนุมซึ่งจัดขึ้นที่นั่น รวมทั้งการทำงานกับผู้นำศาสนจักรและผู้อำนวยการสถาบันในท้องที่เพื่อเปิดสถานที่แห่งใหม่ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาเป็นผู้อนุมัติ และเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมต่อเนื่องนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อความต้องการทางวิญญาณและทางโลกของนักศึกษา

BYU–PW ยังมีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมเชิงปฏิบัติการและชั้นเรียนในท้องที่ โดยให้คำปรึกษาและช่วยนักศึกษาหาสถานที่ฝึกงานรวมทั้งหางานในท้องที่ด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.