byu-idaho-graduation.jpg
ข่าวเผยแพร่

BYU–Pathway บีวายยู–ไอดาโฮ และวิทยาลัยเอ็นไซน์เสนอปริญญาสามปี

ปริญญาตรีออนไลน์รูปแบบใหม่จะเปิดสอนในสาขาธุรกิจ เทคโนโลยี การสื่อสาร สุขภาพ การบริการครอบครัว และการศึกษาวิชาชีพ

เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 โดยได้รับการสนับสนุนจาก BYU–Pathway Worldwide ทางบีวายยู–ไอดาโฮและวิทยาลัยเอ็นไซน์จะมอบหลักสูตร 90–96 หน่วยกิตซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีออนไลน์ภายในสามปี หลักสูตรใหม่นี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทางตะวันตกเฉียงเหนือ (NWCCU) โดยยังคงรักษาหลักสูตรวิชาเอกและการศึกษาทั่วไปที่จำเป็นทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็จะตัดหน่วยกิตวิชาเลือกออก

บีวายยู–ไอดาโฮ วิทยาลัยเอ็นไซน์ และ BYU–Pathway Worldwide เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาของศาสนจักร (ซีอีเอส) ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ซีอีเอสพยายามทำให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าถึงได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้คนที่หลากหลายทั่วโลก

“การให้เข้าถึงการศึกษาในราคาที่ไม่แพงทุกที่ที่ศาสนจักรจัดตั้งถือเป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งที่เราทำ” เอ็ลเดอร์คลาร์ก จี. กิลเบิร์ต กรรมาธิการซีอีเอสกล่าว “โครงสร้างปริญญานี้ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่รู้สึกว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับตน”

BYU–Pathway Worldwide ให้บริการนักเรียนเกือบ 70,000 คนในกว่า 180 ประเทศต่อปี อีกทั้งมอบทรัพยากรและความช่วยเหลือแก่นักเรียนเมื่อพวกเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางออนไลน์และได้รับประกาศนียบัตรที่จัดส่งโดยบีวายยู–ไอดาโฮและวิทยาลัยเอ็นไซน์  นักเรียนออนไลน์โดยเฉลี่ยมีอายุ 33 ปี เรียนครั้งละ 2 คาบเรียน ทำงานเต็มเวลา และเลี้ยงดูครอบครัว

หลักสูตรระยะเวลา 3 ปีเปิดสอนสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนในโปรแกรมออนไลน์เท่านั้น ซึ่งจัดให้โดยบีวายยู–ไอดาโฮและวิทยาลัยเอ็นไซน์ผ่านการทำงานร่วมกับ BYU–Pathway Worldwide  หลักสูตรปริญญาจะเปิดสอนในสาขาธุรกิจ เทคโนโลยี การสื่อสาร สุขภาพ การบริการครอบครัว และการศึกษาวิชาชีพ  บีวายยู–ไอดาโฮและวิทยาลัยเอ็นไซน์จะรายงานต่อ NWCCU เป็นประจำเกี่ยวกับผลลัพธ์และความก้าวหน้าของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนใหม่ในระดับปริญญา

“นักศึกษาออนไลน์ของบีวายยู–ไอดาโฮและวิทยาลัยเอ็นไซน์ที่ใช้บริการใน BYU–Pathway Worldwide โดยทั่วไปแล้วจะเป็นนักศึกษาวิทยาลัยรุ่นแรกที่ทำงานเต็มเวลาและมักจะดิ้นรนเพื่อหารายได้” ไบรอัน เค. แอชตัน ประธาน BYU–Pathway Worldwide กล่าว “พวกเขาต่างต้องการทางเลือกที่ช่วยให้พวกเขาได้รับปริญญาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โครงสร้างปริญญาใหม่เพิ่มโอกาสในการสำเร็จการศึกษาในขณะเดียวกันคือรักษาผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการงานและอาชีพ”

แม้ว่าบีวายยู–ไอดาโฮและวิทยาลัยเอ็นไซน์เป็นหนึ่งในสถาบันแรกๆ ที่ได้รับการรับรองสำหรับโครงสร้างระดับปริญญานี้ แต่นักสร้างสรรค์นวัตกรรมคนอื่นๆ ในระดับอุดมศึกษาได้สำรวจหลายปีเกี่ยวกับทางเลือกระดับปริญญาที่อิงจากผลการเรียนรู้มากกว่าเวลาจริงในห้องเรียน  เมื่อเร็วๆ นี้ บีวายยู–ไอดาโฮได้เข้าร่วมในกลุ่มโรงเรียน "College-in-3" ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยมินนิโซตาโรเชสเตอร์และมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียเพื่อสำรวจวิธีต่างๆ มากมายในการพิจารณาใหม่เกี่ยวกับแนวทางดั้งเดิมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอปริญญาที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม โปรดไปที่ byupathway.org/degree-in-three

เกี่ยวกับซีอีเอส

ระบบการศึกษาของศาสนจักร (ซีอีเอส) ได้รับการสนับสนุนจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ภารกิจของซีอีเอสคือพัฒนาสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นผู้นำในบ้าน ศาสนจักร และชุมชนของพวกเขา

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.