65be71f1b10711ec850ceeeeac1e93dbd8094337-(1).jpeg
ข่าวเผยแพร่

#เพราะพระคริสต์: ศาสนจักรเปิดตัวโครงการอีสเตอร์ที่มุ่งเน้นข่าวดี

โครงการโซเชียลมีเดียที่มุ่งเน้นพระคริสต์นานหนึ่งสัปดาห์มีพร้อมให้เข้าร่วมแล้วตลอดช่วงอีสเตอร์   โครงการนี้ประกอบด้วย อีสเตอร์วันต่อวัน  ข้อความแจ้งเตือนรายวันสำหรับข่าวสารอีสเตอร์ที่สร้างแรงบันดาลใจ และวีดิทัศน์ที่น่าสะดุดใจบนยูทูป  ในความพยายามครั้งนี้ (ชื่อ “เพราะพระคริสต์” ควบคู่กับแฮชแท็ก #เพราะพระคริสต์) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอาชนะความโศกเศร้าและความตายแทนชายหญิงทุกหนแห่ง   เชิญเข้าไปที่ ComeUntoChrist.org/th เพื่อหาวิธีสำรวจและเข้าใกล้พระเยซูคริสต์มากขึ้นในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นี้

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.