หัวข้อ

ไข่มุกอันล้ำค่า

พระคัมภีร์เล่มหนึ่งของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่มีงานเขียนของอับราฮัม โมเสส และมัทธิวตามที่โจเซฟ สมิธแปลไว้ และบทคัดลอกจากงานเขียนของโจเซฟ สมิธ

ดูฉบับเต็มของ ไข่มุกอันล้ำค่า

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.