ข่าวเผยแพร่

โครงการเตียงพยาบาลเพื่อมนุษยธรรมในหัวหิน

ศาสนจักรร่วมมือกับสภากาชาดเพื่อเป็นพรแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

 องค์กรมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายบริจาคเตียงพยาบาล 28 เตียงให้กับสภากาชาดในหัวหินเมื่อ 31 มีนาคม 2023 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความสุขสบายแก่ผู้อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต  นายนพพร วุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกับภรรยาสนับสนุนโครงการนี้ด้วยการเข้าร่วมในพิธีส่งมอบ

นอกจากนี้ยังมีนางสาวไพลิน กองพันธ์รองนายกเทศมนตรี และนายธงชัย เพชรสงครามผู้อำนวยการสภากาชาดหัวหินเข้าร่วมด้วย  ตัวแทนศาสนจักรได้แก่ ประธานสาขาหัวหิน มอรมอน อุดมธรรม กับเอมิลี อุดมธรรมภรรยา ผู้เชี่ยวชาญงานมนุษยธรรม เอ็ลเดอร์แช็ด แอตคินสัน กับซิสเตอร์จูเลีย แอน แอตคินสัน ผู้สอนศาสนาฝ่ายสนับสนุนผู้นำและสมาชิก เอ็ลเดอร์เดวิด ฮิวสตัน กับซิสเตอร์ลอรี ฮิวสตันภรรยา

เจ้าหน้าที่ของสภากาชาดส่งมอบเตียงที่บริจาคให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายแต่ละรายโดยไม่คิดเงิน  หลังจากไม่ใช้เตียงแล้วทางญาติจะส่งคืนให้สภากาชาด ซึ่งอาสาสมัครจะทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และเตรียมไว้ให้ผู้ป่วยรายต่อไป  ความพยายามอย่างต่อเนื่องนี้จะเป็นพรแก่ชีวิตนับไม่ถ้วนที่อยู่ในความดูแลแบบประคับประคอง

ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการบริจาค ทางสภากาชาดได้ขนเตียง 20 เตียงไปส่งมอบให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนเรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ ศาสนจักรได้บริจาคเตียงโรงพยาบาลให้กับภูเก็ตผ่านโครงการมนุษยธรรมคล้ายกัน และผู้อำนวยการสภากาชาดในหัวหินทราบเรื่องการบริจาคครั้งนี้ระหว่างพูดคุยกับเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ฮิวสตัน จึงแจ้งว่าในหัวหินต้องการเตียงเช่นกัน และนั่นคือที่มาของโครงการดังกล่าว

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์แอตคินสันแสดงความเห็นว่าพวกเขามีความสุขมากที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้และหวังว่าจะได้บำเพ็ญประโยชน์เช่นนี้ต่อไปในอนาคต

ช่องข่าว GTV News ส่งทีมงานมาทำข่าวในงาน ดูรายงานข่าวได้ ที่นี่

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.