หัวข้อ

โครงการน้ำสะอาด

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6212-1-3216-1,00.html

  • ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก ประชากรกว่าหนึ่งพันล้านคนไม่มีน้ำสะอาดใช้ หากไม่มีน้ำสะอาด คนจำนวนมากจะป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น อหิวาตกโรค ท้องร่วง และไทฟอยด์ ในปี 2002 ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเริ่มโครงการปรับปรุงสุขภาพชุมชนโดยจัดหาแหล่งน้ำสะอาดให้
  • แหล่งน้ำขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่และความต้องการของชุมชน แต่อาจรวมถึงบ่อน้ำ ที่เก็บน้ำ ระบบจ่ายน้ำ หรือระบบทำน้ำสะอาด
  • สมาชิกชุมชนมีส่วนในการวางแผน ดำเนินโครงการแต่ละโครงการให้บรรลุผล และจัดหาแรงงานส่วนใหญ่ให้โครงการ จากนั้นศาสนจักรจะอบรมตัวแทนชุมชนเรื่องการบำรุงรักษาระบบที่ติดตั้งไว้
  • ปี 2006 ศาสนจักรดำเนินโครงการน้ำสะอาดใน 32 ประเทศโดยเอื้อประโยชน์ต่อประชากรกว่า 1.1 ล้านคนในชุมชน 1,000 กว่าแห่ง ประเทศเหล่านั้น ได้แก่ แอลจีเรีย อาร์เมเนีย กัมพูชา จีน ชุก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐโดมินิกัน เอธิโอเปีย ฟิจิ กานา อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา ลาว ไลบีเรีย มาดากัสการ์ มาเลเซีย โมซัมบิก พม่า นามิเบีย เนปาล ไนจีเรีย เปรู ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย ซามัว แทนซาเนีย ตองกา ยูกันดา วานูอาตู และเวียดนาม

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.