ข่าวเผยแพร่

“แสงส่องโลก” โครงการกระตุ้นให้คนดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในช่วงคริสต์มาส

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเปิดตัวโครงการริเริ่ม กระตุ้นให้คนดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส โครงการ “แสงส่องโลก” ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่สาม จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2018 โดยหัวข้อประจำปีนี้ “ดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์” มุ่งเน้นไปที่การทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด

 

จุดประสงค์ทั้งหมดของโครงการนี้คือเพื่อเฉลิมฉลองและแบ่งปันความสว่างของพระคริสต์” เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว  “สิ่งที่เราคาดหวังว่าผู้คนจะกระทำคือ นึกถึงเรื่องราวของพระผู้ช่วยให้รอดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ หรือแม้เพียงเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระองค์  สิ่งที่เราหวังคือว่าพวกเขาจะมาหาและรู้จักพระองค์โดยทำตามสิ่งที่พระองค์ทำ”

หัวข้อวีดิทัศน์ประจำสัปดาห์จะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงกระทำ เช่น บัพติศมา, การไปช่วยเหลือคนอื่น, การสอน, การรับใช้, และการเป็นดั่งเด็กเล็กๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปที่ lds.or.th

ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยการใช้แฮชแท็ก #แสงส่องโลก

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.