ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์

เอ็ลเดอร์ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์ได้รับการสนับสนุนเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2007

ณ เวลาที่รับการเรียกนี้ ท่านทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เก็บบันทึกของพระวิหารมะนิลา ฟิลิปปินส์ เอ็ลเดอร์เทห์เคยรับใช้เป็นสมาชิกโควรัมที่สามและที่แปดแห่งสาวกเจ็ดสิบในภาคฟิลิปปินส์ ในขณะเป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ท่านยังรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาคฟิลิปปินส์ด้วย ต่อมาท่านรับใช้เป็นประธานภาคฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี 2011 ถึงปี 2013 ขณะอยู่ที่สํานักงานใหญ่ของศาสนจักร ท่านรับใช้เป็นผู้ช่วยภาคในภาคอเมริกาเหนือตะวันตกเฉียงใต้และเป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการบริหารในแผนกพระวิหาร หลังจากงานมอบหมายของท่านในไต้หวัน ท่านรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานภาคฟิลิปปินส์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018 ถึงเดือนมิถุนายน 2019 ปัจจุบันท่านกำลังรับใช้ในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

เอ็ลเดอร์เทห์ได้รับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและปริญญาโทสาขาวิทยาการจัดการที่มหาวิทยาลัยเดอลาซาลแห่งเซนต์เบนิลเด

 เอ็ลเดอร์เทห์เคยรับใช้ในการเรียกหลายตำแหน่งของศาสนจักร อาทิ ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่ฟิลิปปินส์ ดาเบา อธิการ ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค สมาชิกสภาสูง ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ และประธานคณะเผยแผ่ไต้หวัน ไทจง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2016 ถึงเดือนมิถุนายน 2018

ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์เกิดในดาเบาซิตี้ ดาเบาเดล ซูร์ ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1965 ท่านแต่งงานกับเกรซ เมย์ วีดอนในเดือนธันวาคม 1989 ท่านทั้งสองมีบุตรสามคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.