ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ได้รับเรียกสู่ตำแหน่งปัจจุบันในศาสนจักรเมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ.1974 หลังจากรับใช้เป็นผู้ช่วยอัครสาวกสิบสองตั้งแต่ปี 1972

การรับใช้ศาสนจักรของเอ็ลเดอร์เพอร์รีย์เริ่มด้วยงานเผยแผ่ในรัฐต่างๆ ทางตอนเหนือเมื่อปี 1942 หลังจากประจำการกองทัพเรือในแปซิฟิกสองปี ตำแหน่งในศาสนจักรลำดับต่อมาได้แก่ ที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการที่ลูอิสตัน ไอดาโฮ ที่ปรึกษาฝ่ายประธานสเตคในแซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย สภาสูงในสเตคนิวยอร์ก และประธานสเตคบอสตัน
 

ท่านเกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.1922 ในโลแกน ยูทาห์ เป็นบุตรของเลสลี่ โธมัส และนอรา ซอนเน่ เพอร์รีย์ ท่านได้รับปริญญาตรีทางด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยยูทาห์สเตทในปี 1949 และเรียนต่อปริญญาโทที่นั่น งานอาชีพของท่านเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก โดยทำงานเป็นรองประธานและเหรัญญิกให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในไอดาโฮ แคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก และแมสซาชูเซตส์

วันที่ 18 กรกฎาคม ปี 1947 ท่านแต่งงานกับ เวอร์จิเนีย ลี จากไฮด์พาร์ค ยูทาห์ ที่พระวิหารโลแกน เธอถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 1974 ท่านทั้งสองมีบุตรสาวสองคนและบุตรชายหนึ่งคน

ท่านแต่งงานกับบาร์บารา เทเลอร์ เดย์ตัน เมื่อวันที่ 28 เมษายน ปี 1976 ที่พระวิหารซอลท์เลค

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.