ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

เดวิด เอ. เบดนาร์ได้รับแต่งตั้งและวางมือมอบหน้าที่เป็นสมาชิก โควรัมอัครสาวกสิบสองของ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2004 ก่อนการเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์เบดนาร์ รับใช้เป็น สาวกเจ็ดสิบภาคสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ภาค ตัวแทนเขต ประธานสเตคสองวาระ และเป็น อธิการ

 

เอ็ลเดอร์เบดนาร์เกิดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค. ศ. 1952 ในโอกแลนด์ แคลิฟอร์เนีย ท่านรับใช้เป็น ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่เยอรมนีตอนใต้ หลังจากนั้นท่านเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ท่านรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพฤติกรรมองค์กรจากมหาวิทยาลัยเพอร์ดู

หลังจากสำเร็จการศึกษา เอ็ลเดอร์เบดนาร์เป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเทกซัสเทคและที่มหาวิทยาลัยอาร์คันซอ จากนั้นท่านรับใช้เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–ไอดาโฮ(วิทยาลัยริกส์ในอดีต) จากปี 1997 ถึง 2004

เอ็ลเดอร์เบดนาร์แต่งงานกับ ซูซาน เค โรบินสัน ใน พระวิหารซอลท์เลค เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1975 มีบุตรชายสามคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.