ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์

เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์ ได้รับการสนับสนุนเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2018 ขณะอายุ 56 ปี  ท่านได้รับเรียกขณะรับใช้เป็นสมาชิกโควรัมที่สามของสาวกเจ็ดสิบในภาคยุโรป ก่อนหน้านั้นท่านรับใช้เป็นสมาชิกโควรัมที่หกของสาวกเจ็ดสิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาเหนือตั้งแต่ปี 2013 ถึง ปี 2014

เอ็ลเดอร์โฮเมอร์ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์เมื่อปี 1985  ในปี 1987 ท่านรับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแห่งเพนน์ซิลเวเนีย  ท่านทำงานที่ General Mills Inc. เป็นเวลา 31 ปี รวมถึงงานมอบหมายในสหรัฐ ลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดาและยุโรป  เมื่อท่านปลดเกษียณ ท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ Cereal Partners Wordwide ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนทั่วโลกระหว่าง General Mills กับ Nestlé S.A.

เอ็ลเดอร์โฮเมอร์ทำหน้าที่การเรียกในศาสนจักรหลายอย่าง รวมถึงการเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่จีน ฮ่องกง เป็นอธิการ ประธานสเตค และประธานกรรมการสวัสดิการเขต

เดวิด พอล โฮเมอร์เกิดในซอลท์เลคซิตี้ รัฐยุทาห์เมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1961  ท่านแต่งงานกับแนนซี   แดรนซฟิลด์ในปี 1984  พวกท่านมีบุตรธิดาหกคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.