ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์

เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์ ได้รับการสนับสนุนเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2018 เมื่ออายุ 56 ปี  ขณะได้รับเรียก ท่านรับใช้เป็นสมาชิกโควรัมที่สามของสาวกเจ็ดสิบในภาคยุโรป ก่อนหน้านี้ท่านรับใช้เป็นสมาชิกในโควรัมที่หกแห่งสาวกเจ็ดสิบในภาคอเมริกาเหนือฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2014  ปัจจุบันท่านรับใช้เป็นประธานภาคเอเชีย

เอ็ลเดอร์โฮเมอร์ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์เมื่อปี 1985  ในปี 1987 ท่านได้รับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแห่งเพนซิลเวเนีย  ท่านทำงานให้กับบริษัท General Mills, Inc. เป็นเวลา 31 ปี รวมถึงงานมอบหมายในสหรัฐ ลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา และยุโรป  เมื่อเกษียณ ท่านเป็นซีอีโอของบริษัท Cereal Partners Worldwide ซึ่งเป็นการร่วมทุนระดับโลกระหว่างบริษัท General Mills กับบริษัท Nestlé S.A.

เอ็ลเดอร์โฮเมอร์รับใช้การเรียกของศาสนจักรหลายอย่าง ร่วมถึงเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่จีน ฮ่องกง  

เดวิด พอล โฮเมอร์เกิดที่ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1961 ท่านแต่งงานกับแนนซี ดรานส์ฟีลด์ในปี 1984 และมีบุตรด้วยกัน 6 คน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.