ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.1994 ขณะนั้นเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์รับใช้เป็นสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ ซึ่งท่านได้รับเรียกเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1989

ตั้งแต่ปี 1980 จนถึงการเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในปี 1989 เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์รับใช้เป็นอธิการบดีคนที่เก้าของมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ในโพรโว ยูทาห์ ท่านเป็นอดีตกรรมาธิการการศึกษาของศาสนจักรและคณบดีวิทยาลัยศาสนศาสตร์ที่บีวายยู

ท่านเป็นผู้นำนักเรียนและนักกีฬาโรงเรียนสมัยเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาดิกซี่และวิทยาลัยดิกซี่ที่บ้านเกิดของท่านในเซนต์จอร์จ ยูทาห์ ท่านจบปริญญาตรีและต่อมาปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษและศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ตามลำดับ ท่านได้รับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านอเมริกันศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยล

เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์ทำงานด้านการศึกษาอย่างแข็งขันก่อนได้รับเรียกให้รับใช้ในศาสนจักรเต็มเวลา ท่านเคยรับใช้เป็นประธานของ American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities (AAPICU) ท่านเคยอยู่ในคณะกรรมการบริหารของ National Association of Independent Colleges and Universities (NAICU) และเป็นสมาชิกของ National Collegiate Athletic Association's (NCAA) Presidents Commission งานของท่านในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชาวคริสต์และชาวยิวท่านได้รับรางวัล "Torch of Liberty" จาก Anti-Defamation League of B'Nai B'rith ท่านรับใช้ในคณะกรรมการบริหารของบริษัทและรัฐหลายแห่ง ได้รับรางวัล “Distinguished Eagle Scout” จาก Boy Scouts of America (ลูกเสืออเมริกา) ท่านเขียนหนังสือแปดเล่ม หนึ่งในนั้นท่านเขียนร่วมกับแพทริเซียภรรยาท่าน

เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.1940 เป็นบุตรของแฟรงก์ ดี. และอลิส เบ็นท์ลีย์ ฮอลแลนด์ ท่านแต่งงานกับแพทริเซีย เทอร์รีย์ เมื่อปี 1963 มีบุตรสามคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.