ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด กอร์ดอน สก็อตต์ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1988 ท่านได้รับเรียกเป็นสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบเมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1977 และรับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1983 จนถึงการเรียกปัจจุบัน

ท่านเกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1928 ในโพคาเทลโล ไอดาโฮ เป็นบุตรของเคนเน็ธ เลอรอยและแมรี วิทเทิล สก็อตต์ เมื่ออายุ 5 ขวบ ท่านย้ายไปที่วอชิงตัน ดี.ซี.กับบิดามารดาเมื่อบิดาท่านทำงานกับกระทรวงการเกษตร ต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการเกษตร

ท่านจบจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันด้านวิศวกรรมเครื่องกล รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่อุรุกวัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ที่โอ๊คริดจ์ เทนเนสซี ตั้งแต่ปี 1953 ถึง 1965 เอ็ลเดอร์สก็อตต์ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของ Admiral Hyman Rickover อำนวยการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์สำหรับเครื่องผลิตพลังงานที่ตั้งอยู่ในทะเลและบนบก เอ็ลเดอร์สก็อตต์ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา Christian Serviceจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ในปี 2008

จากปี 1965 ถึง 1969 ท่านเป็นประธานคณะเผยแผ่อาร์เจนตินาตอนเหนือในกอร์โดบา อาร์เจนตินา เมื่อท่านกลับมา ท่านทำงานเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้แก่บริษัทพลังงานนิวเคลียร์

ท่านรับใช้เป็นตัวแทนเขตในอุรุกวัย ปารากวัย นอร์ทและเซาท์แคโรไลนา เวอร์จิเนีย และวอชิงตัน ดี.ซี. จนกระทั่งได้รับเรียกเป็นสาวกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์สก็อตต์รักพระบิดาในสวรรค์ พระบุตรที่รักของพระองค์ และบุตรธิดาทั้งปวงของพระองค์ เอ็ลเดอร์สก็อตต์มีความสนใจเป็นพิเศษในหลายๆ เรื่อง ท่านมีความรักลึกซึ้งต่อความสวยงามในธรรมชาติของโลก

ท่านได้รับพรให้มีภรรยาผู้มีพรสวรรค์ เจนีน วัตกินส์ ซึ่งท่านทั้งสองผนึกกันเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ปี 1953 ที่พระวิหารแมนไท เธอถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 1995 ท่านทั้งสองมีบุตรเจ็ดคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.