ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันได้รับเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.2008 ขณะนั้นท่านรับใช้ในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ช่วงดำรงตำแหน่งในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลอเมริกาเหนือฝั่งตะวันตก ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันอออกเฉียงใต้ของศาสนจักร ท่านรับใช้เป็นผู้อำนวยการบริหารของแผนกประวัติศาสนจักรและครอบครัว ก่อนหน้านั้นท่านเป็นประธานภาคเม็กซิโกใต้ของศาสนจักร พักอยู่ที่เม็กซิโกซิตี้

ก่อนที่ท่านจะได้รับเรียกให้รับใช้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เต็มเวลาของศาสนจักร เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันเป็นที่ปรึกษาทั่วไปของ NationsBank Corporation (ปัจจุบันคือ Bank of America) ในชาล็อตต์ นอร์ทแคโรไลนา ก่อนหน้านี้ท่านเป็นรองประธานอาวุโสและที่ปรึกษาทั่วไปของ Commerce Union Bank of Tennessee ในแนชวิลล์ ซึ่งท่านมีส่วนร่วมในชุมชนและองค์กรทางศาสนาที่หลากหลาย จากปี 1975 ถึง 1980 เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันเป็นทนายความในวอชิงตัน ดี.ซี. หลังจากรับใช้เป็นเสมียนทนายให้จอห์น เจ. ซิริกา ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐ (1972-1974)

ท่านเกิดที่เพลเซนท์โกรฟ ยูทาห์ ท่านจบมัธยมศึกษาตอนปลายในนิวเจอร์ซีย์ สำเร็จการศีกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ ซึ่งท่านเป็นนักเรียนทุนเอ็ดวิน เอส. ฮิงค์ลีย์ ท่านได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยดุ๊ก

ในการเรียกอื่นๆ ท่านรับใช้เป็นตัวแทนเขตของศาสนจักร ประธานสเตค และอธิการ สมัยหนุ่มท่านรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่อาร์เจนตินา

เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันและภรรยาแคทเธอรีน เจคอบ คริสทอฟเฟอร์สันมีบุตร 5 คน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.