ข่าวเผยแพร่

เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟและเอ็ลเดอร์พอล วี. จอห์นสันพูดกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเอเชีย

เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ แห่ง โควรัมอัครสาวกสิบสอง และ เอ็ลเดอร์พอล วี. จอห์นสัน แห่ง ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ เยือนสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่ว ภาค เอเชียผ่านการประชุมเสมือนจริงหลายครั้งตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน

“ดีมากๆ ที่ได้เห็นคุณทุกคน เรารักคุณ” เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟและเอ็ลเดอร์จอห์นสันกล่าว แม้การระบาดใหญ่ทั่วโลกจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาเอเชียเพื่อพบกับสมาชิกศาสนจักรด้วยตนเอง แต่ไม่ทำให้พวกท่านหยุดแสดงความรักและให้กำลังใจขณะพูดคุยกับเยาวชน บิดามารดา ผู้สอนศาสนา และผู้นำ คำแนะนำพิเศษที่เอ็ลเดอร์ทั้งสองให้กับผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มุ่งหมายจะให้แนวทางและเพิ่มพลังศรัทธาของพวกเขาในพระเยซูคริสต์

2021-Special-Leadership-Conference.jpgDownload Photo

ฝ่ายประธานภาคเอเชีย – เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์, เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์ส และ เอ็ลเดอร์เบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไต ร่วมการทัวร์ปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้ด้วย พวกท่านเป็นผู้นำของภาคใหญ่ที่สุดภาคหนึ่งของศาสนจักรครอบคลุม 22 ประเทศและภูมิภาคโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกง

การเอื้อมออกไปหาเยาวชน

เราทราบกันดีว่าเอ็ลเดอร์อุคดอร์ฟเคยประกอบอาชีพนักบินก่อนเป็นอัครสาวก งานอาชีพทำให้ท่านต้องไปไกลทั่วสารทิศ รวมทั้งเดินทางมาหลายประเทศแถบเอเชียที่ท่านเยือนทางออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย

Elder-Uchtdorf-Asia.jpgDownload Photo

“เมื่อข้าพเจ้าบินอยู่เหนือเวียดนามหรืออินเดียหรือฮ่องกงหรือประเทศไทย ข้าพเจ้าชอบภาพมุมสูงเพราะได้เห็นความสวยงามของประเทศเหล่านี้” ท่านบรรยายภาพทางอากาศขณะพูด “ข้าพเจ้าทราบดีว่ามีความท้าทายในประเทศเหล่านั้น แต่เมื่อมองมุมสูงทำให้รู้สึกว่ามีมากกว่าความท้าทายและปัญหารายวัน มีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่า จุดประสงค์ที่สำคัญกว่า”

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟเติบโตในเยอรมนีตะวันออกที่ซึ่งศาสนจักรเล็กมาก เคยเป็นผู้ลี้ภัยสองครั้งในชีวิต โดยไม่รู้ว่าจะเป็นนักบินได้หรือไม่ ท่านเน้นความสำคัญของการเลือกอย่างฉลาดขณะพูดกับเยาวชนแถบเอเชียผู้มีความท้าทายของตนเอง

“เมื่อคุณจำแผนแห่งความรอด ... ภาพใหญ่นี้ไว้เสมอ” ท่านกล่าวต่อ “คุณจะทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องในข้อปลีกย่อยได้ง่ายขึ้น”

“การเลือก [ของคุณ] …แสดงให้เห็นยิ่งกว่าความสามารถ [ของคุณ] เสียอีกว่าจริงๆ แล้วคุณเป็นอะไร” ท่านอ้างจากหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ

YM--YW.pngDownload Photo

ซาบรีนา ลิม เยาวชนหญิงจากมาเลเซียพูดถึงประสบการณ์ในการแบ่งปันความเชื่อที่เพื่อนรุ่นเดียวกับเธอไม่ค่อยรู้ โหยว-ถิง เฉิน เยาวชนชายจากไต้หวันเล่าว่าเขาพยายามอย่างหนักเพื่อรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักลูกๆ ของพระองค์จริงหรือ ทั้งสองคนแบ่งปันวิธีเอาชนะสิ่งกีดขวางทางวิญญาณด้วยการสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์

เอ็ลเดอร์ไตแนะนำเยาวชนว่าขณะพยายามคิดว่าต้องทำอะไร ไปที่ไหน และจะประสบผลสำเร็จในเรื่องต่างๆ อย่างไร พวกเขาไม่จำเป็นต้องทำการตัดสินใจเหล่านั้นตามลำพัง

ท่านกล่าวว่า “ถ้าคุณใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระผู้เป็นเจ้าทรงนำทาง พระองค์จะทรงสะกิดคุณให้ไปถูกทาง”

ท่านกล่าวว่าบางครั้งพระเจ้าอาจทรงขอให้เราทำสิ่งยากๆ และเราสามารถหาเหตุผลดีๆ มากมายมาอ้างเพื่อจะไม่ทำ “แต่ถ้าเราเปลี่ยนคำตอบเป็น ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทำสิ่งนั้นได้ ... โปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย” เราจะทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ทันที”

Special-Youth-Devotional-2021.jpgDownload Photo

เอ็ลเดอร์จอห์นสันยืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอน “ไม่ว่าคนรุ่นคุณเผชิญความท้าทายอะไร คุณจะสามารถรับมือได้เพราะคุณคือลูกของพระผู้เป็นเจ้า คุณมีสิทธิ์เข้าถึงการนำทางและความช่วยเหลือของพระองค์”

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟดึงแผ่นพับ “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” และใบรับรองพระวิหารของท่านออกจากกระเป๋าเสื้อ พลางขอให้เยาวชนชายและเยาวชนหญิงดำเนินชีวิตตามคุณค่าที่สอนไว้ในแผ่นพับและพยายามมีค่าควรเสมอในการถือใบรับรองพระวิหาร ไม่ว่าจะมีพระวิหารอยู่ในประเทศหรือไม่ก็ตาม

For-the-Strength-of-Youth-Pamphlet.pngDownload Photo

“จงกล้าหาญ” ท่านขอร้องหลายครั้งให้เยาวชนใช้คุณธรรมนี้ ตั้งแต่การแบ่งปันพระกิตติคุณจนถึงการให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่ “ฝ่ายพระผู้เป็นเจ้า” ไปจนถึงการรักษาพระบัญญัติ

การอบรมผู้สอนศาสนา

ในการประชุมอบรม ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาได้รับคำแนะนำคล้ายกันให้เลือกวางใจพระผู้เป็นเจ้า…

“ผลลัพธ์ของงานเผยแผ่จะขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณ” เอ็ลเดอร์เมอร์สกล่าว “จงเลือกเหมือนนีไฟคือเลือกลงมือปฏิบัติด้วยศรัทธา วางใจในพระเจ้า แสวงหาการนำทางของพระองค์เพื่อพบผู้มีใจบริสุทธิ์ ช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าและพัฒนาศรัทธา”

เอ็ลเดอร์โฮเมอร์กระตุ้นให้ผู้สอนศาสนามองข้ามตัวเลข พัฒนาความสามารถในการพูดกับผู้คนและแสดงความสนใจจริงๆ ในความผาสุกของพวกเขา

Love,-Share--Invite-Mask.pngDownload Photo

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าวย้ำเรื่องดังกล่าวโดยสอนหลักธรรมของการ “รัก แบ่งปัน และเชื้อเชิญ” ท่านให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้สอนศาสนาเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาจะเชื่อมสัมพันธ์กับผู้คนได้ดีขึ้นผ่านเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจ เช่น พระวิหาร ประวัติครอบครัว และการสวดอ้อนวอน

“ตรงนั้นคุณสร้างสะพานนี้โดยใช้วัฒนธรรมของพวกเขาและนำคำสอนพระกิตติคุณเข้ามาในชีวิตพวกเขาในวิธีที่เรียบง่ายและดีเยี่ยม” ท่านกล่าว

Missionary-Meeting_E.-Uchtdorf-and-Johnson.pngDownload Photo

การประชุมผู้นำ

ผู้นำกล่าวว่า “รัก แบ่งปัน และเชื้อเชิญ” ไม่เพียงเป็นวิธีเชื่อมสัมพันธ์กับคนนอกศาสนจักรได้ดีมากเท่านั้น แต่ประยุกต์ใช้กับการเสริมความเข้มแข็งให้สมาชิกของศาสนจักรได้ด้วย

ฝ่ายประธานภาคกำลังเชื้อเชิญให้สมาชิกทุกคนกลับมาโบสถ์เพื่อรับการผูกมิตรและต่อพันธสัญญาของพวกเขา

Elder-Johnson.jpgDownload Photo

“มีอะไรเตรียมไว้ให้คนที่เราชวนมาเข้าร่วมการประชุมศีลระลึก?” เอ็ลเดอร์จอห์นสันถามเมื่อพูดกับผู้นำระดับท้องที่

ท่านกล่าวว่าพรเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว – ระยะสั้นคือความรู้สึกเป็นมิตร โอกาสรับส่วนศีลระลึกและต่อพันธสัญญา และรู้สึกถึงพระวิญญาณในชีวิตพวกเขาแรงกล้าขึ้น ท่านกล่าวว่าพรระยะยาวคือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาบัพติศมา พันธสัญญาศีลระลึก และพันธสัญญาพระวิหาร

“สุดท้ายแล้วนั่นคือสาเหตุจริงๆ ที่เราต้องรักคนเหล่านี้ แบ่งปัน และเชื้อเชิญให้พวกเขากลับมาร่วมการประชุมศีลระลึก ทั้งนี้เพื่อพวกเขาจะได้อยู่บนเส้นทางพันธสัญญานี้และพบปีติของการได้รับพรที่สัญญาไว้เหล่านี้” ท่านกล่าว

การทัวร์ปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้เป็นการเยือนเสมือนจริงครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาของภาคเอเชียจากสำนักงานใหญ่ของศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ประเทศที่เข้าร่วมได้แก่กัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเก๊า มาเลเซีย พม่า ปากีสถาน สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ประเทศไทยและเวียดนาม

Group-picture.pngDownload Photo

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.