หัวข้อ

เสรีภาพทางศาสนา

ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อในความสำคัญของ การปกป้องและการดำรงไว้ซึ่งเสรีภาพทางศาสนาทั่วโลก คำปราศรัยสำคัญซึ่งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้นำในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกล่าวไว้เกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนา:

 

“สัจธรรมและขันติธรรม
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
ศูนย์บีวายยูแมร์ริออทท์
11 กันยายน 2011
คำปราศรัยฉบับเต็ม
ข่าวเผยแพร่

" Preserving Religious Freedom"
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแชพแมน
4 กุมภาพันธ์ 2011
คำปราศรัยฉบับเต็ม
ข่าวเผยแพร่

"Fundamentals of Our Constitution"
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แทเบอร์นาเคิลในซอลเลคซิตี้
17 กันยายน 2010
คำปราศรัยฉบับเต็ม
ข่าวเผยแพร่

"We Are All Enlisted"
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
ปราศรัยต่อคนหนุ่มสาวในสเตคบอสตันและสเตคอิงก์แฮม
10 มิถุนายน 2010
บทคัดลอกจากคำปราศรัย

"The Threatened Demise of Religion in the Public Square"
เอ็ลเดอร์แลนซ์ บี. วิคแมน

สภาทนายความเจ. รูเบน คลาร์ก
11 กุมภาพันธ์ 2010
คำปราศรัยฉบับเต็ม

"Religious Freedom"
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์-ไอดาโฮ
13 ตุลาคม 2009
คำปราศรัยฉบับเต็ม
ข่าวเผยแพร่

 

พระคาร์ดินัลฟรานซิส จอร์จ แห่งคริสตจักรคาทอลิกกล่าวถึงเสรีภาพทางศาสนาเช่นกันระหว่างการปราศรัยที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์

คาทอลิกและวิสุทธิชนยุคสุดท้าย: ภาคีพิทักษ์เสรีภาพทางศาสนา
พระคาร์ดินัลฟรานซิส จอร์จ
มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์
23 กุมภาพันธ์ 2010
คำปราศรัยฉบับเต็ม
(ไฟล์ .pdf)
ข่าวเผยแพร่

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.