เรื่องราวในข่าว

เวียดนามยอมรับศาสนจักรอย่างเป็นทางการ

ส่วนหนึ่งของพิธีการครั้งประวัติศาสตร์ในฮานอย เวียดนาม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.2016  เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกล่าวว่า “เราขอแสดงความขอบคุณและความซาบซึ้งใจต่อการยอมรับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยคณะกรรมการตัวแทนของศาสนจักรในเวียดนาม”

เอ็ลเดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองและ เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบเป็นตัวแทนของศาสนจักรในงานนี้เช่นกัน  ส่วนผู้นำรัฐบาลในเวียดนามได้แก่ บุ๋ยแท็งฮา รองประธานกรรมการกรมการศาสนา และเลบาจินห์ รองประธาน Fatherland Front (แนวร่วมปิตุภูมิ)

การยอมรับอย่างเป็นทางการตามมาด้วยเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ สำหรับศาสนจักรในประเทศนี้  เมื่อต้นปีนี้ ศาสนจักรตั้ง คณะเผยแผ่เวียดนาม ฮานอย  จากคณะเผยแผ่กัมพูชา พนมเปญ ตัวแทนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งของเวียดนามจากฮานอยมาเยือนสำนักงานใหญ่ของศาสนจักรในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015   ผู้นำรัฐบาลของเวียดนามยอมรับคณะกรรมการเฉพาะกาลของผู้นำวิสุทธิชนยุคสุดท้ายชาวเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2014 โดยให้สถานะตามกฎหมายแก่คณะกรรมการเหล่านั้นเพื่อเป็นตัวแทนศาสนจักรในประเทศนี้

ศาสนจักรดำเนินกิจกรรมเพื่อมนุษยธรรมหลายโครงการในเวียดนามมาตลอดหลายปีเช่นกัน โดยผ่านองค์กรการกุศลแอลดีเอส ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของศาสนจักร

 “วันนี้มีสิ่งต่างๆ มากมายให้ซาบซึ้งใจ” เอ็ลเดอร์สตีเวนสันกล่าวที่งานรับรอง “ตามกฎหมายและการทำงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเวียดนามมาโดยตลอด เราเฝ้ารอโอกาสที่จะได้ตั้งกลุ่มหรือสาขาให้ … สมาชิกศาสนจักรที่เพิ่มขึ้น”

ปัจจุบันมอรมอนประชุมกันที่ฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี

 “ขอบคุณสำหรับการยอมรับอย่างเป็นทางการในวันนี้” เอ็ลเดอร์กองเสริม  ท่านกล่าวว่าศาสนจักรสอนให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเคารพ เชื่อฟัง และสนับสนุนกฎหมายในประเทศที่จัดตั้งศาสนจักร

เอ็ลเดอร์คุกทิ้งท้ายคำพูดของท่านโดยกล่าวว่า “ความปรารถนาอันสำคัญยิ่งของเราคือขอให้คุณลักษณะอันสูงส่งแห่งศรัทธา ความหวัง และจิตกุศลจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แต่ละครอบครัวและแต่ละบุคคล  ขอให้ครอบครัวและประชาชนทั้งหลายทั่วประเทศเวียดนามอันยิ่งใหญ่นี้มีสันติสุข ความรุ่งเรือง และความสุข”

เควนทิน แอล. คุก

สัปดาห์นี้ เอ็ลเดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน  เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง และข้าพเจ้ากลับจากการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ไปเวียดนาม ญี่ปุ่น และกวม  ในเวียดนาม ศาสนจักรได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ตามสัมฤทธิผลของพรที่เอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ให้ไว้เมื่อหลายปีก่อนในปี ค.ศ. 1968  ท่านพูดถึง “ดิ้นทองเส้นเล็ก แต่เจิดจ้าด้วยความหวัง” และ “ศรัทธาอันแน่วแน่ของท่าน” ด้วยความคาดหวังว่าสักวันเวียดนามจะยอมรับศาสนจักรอย่างเป็นทางการ

เมื่อเราเดินทางไปทั่วภูมิภาคเหล่านี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าหน่วยสำคัญที่สุดในกาลเวลาและนิรันดรคือครอบครัว  ไม่มีความสำเร็จใดสามารถชดเชยความล้มเหลวในบ้านได้  จริงแท้แน่นอนที่ว่าครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันตลอดไป

ความปรารถนาอันสำคัญยิ่งของเราคือขอให้คุณลักษณะอันสูงส่งแห่งศรัทธา ความหวัง และจิตกุศลจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แต่ละครอบครัวและแต่ละบุคคล—ทั่วโลก

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.