ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ

เลื่อนการประชุมภาคผู้นำในการประชุมใหญ่สามัญเมษายน 2020

ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขทั่วโลก ศาสนจักรไม่สนับสนุนให้ผู้นำและสมาชิกนอกสหรัฐเดินทางมาการประชุมใหญ่เดือนเมษายน

  

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศวันนี้ให้การประชุมภาคผู้นำของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2–3 เมษายนก่อนการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน เลื่อนออกไปเป็นเวลาหกเดือนจนถึงวันที่ 1–2 ตุลาคมปีนี้  ดังนั้นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่รับใช้นอกสหรัฐและสาวกเจ็ดสิบภาคทุกท่านจึงไม่ต้องเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญในซอลท์เลคซิตี้ครั้งนี้

นอกจากนี้ เนื่องจากแถลงการณ์ต่างๆ ของบรรดารัฐบาลและองค์กรด้านสุขภาพ ศาสนจักรจึงไม่สนับสนุนให้สมาชิกศาสนจักรที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐเดินทางมาสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

“เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเป็นพิเศษและโดยคำนึงถึงข้อกังวลด้านสุขภาพของคนทั่วโลก รวมถึงความเห็นใจต่อทุกคนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เราจึงขอเลื่อนการประชุมผู้นำอันเกี่ยวเนื่องกับการประชุมใหญ่สามัญที่จะมาถึง” ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวในแถลงการณ์ที่เตรียมไว้  “เราประสงค์จะเป็นพลเมืองดีของโลก และทำสิ่งที่เราทำได้เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  ทั้งยังต้องการคลายความกังวลใจให้ผู้นำของเรา รวมถึงสมาชิก และครอบครัวของพวกเขาเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการเดินทางครั้งนี้ด้วย”

การเลื่อนกำหนดการครั้งนี้มีผลเฉพาะการประชุมผู้นำก่อนการประชุมใหญ่เท่านั้น ส่วนแผนปัจจุบันสำหรับภาคทั่วไปของการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2020 จะจัดขึ้นตามที่ประกาศไปก่อนหน้านี้

“เรารู้สึกขอบคุณที่สมาชิกทุกท่านที่ไม่ได้เดินทางมาซอลท์เลคซิตี้จะสามารถชมการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนได้ผ่านเทคโนโลยี” ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว  “เราสวดอ้อนวอนให้แก่ทุกชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากโรคภัยนี้ด้วยความเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.