ข่าวเผยแพร่

เปิดประตูสู่โอกาส AEC

คุณอยากเรียนภาษาอังกฤษไหม? ถ้าอยากเรียนที่นี่เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนภาษาอังกฤษฟรีกับครูที่มีความกระตือรือร้นที่จะสอนและที่มากไปกว่านั้น ที่นี่สอนภาษาอังกฤษฟรี ทุกวันอังคารเวลา 18:00 น. ที่อาคารศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ท่านจะ เห็นนักเรียนมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ  มีนักเรียนหลากหลายอายุและทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะเรียนทักษะใหม่ๆในการสนทนาภาษาอังกฤษ

ชั้นเรียนทั้งหมดสอนโดยผู้สอนศาสนาที่รับใช้ในประเทศไทยของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือที่เรียกว่ามอรมอน ชั้นเรียนเริ่มต้นเน้นการใช้กิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้นที่จะช่วยนักเรียนเรียนรู้ภาษา ชั้นเรียนระดับกลางเน้นทักษะการเรียนรู้โครงสร้างของประโยค ชั้นเรียนระดับสูงช่วยนักเรียนใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ

ยินดีต้อนรับทุกคนที่จะมาเรียนกับเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับระดับการใช้ภาษาอังกฤษของท่านไม่ว่าจะอยู่ในระดับเริ่มต้นหรือระดับสูงถ้าท่านอยากเรียนภาษาอังกฤษ  ที่นี่เปิดโอกาศให้ท่านและที่นี่สอนฟรีโดยเจ้าของภาษาด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.freeenglishclass.org หรือโทร 081-557-3757

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.