ข่าวเผยแพร่

เริ่มโครงการอีสเตอร์ 2021

คำเชื้อเชิญให้มอบข่าวสารแห่งความหวังและการเริ่มใหม่ในพระคริสต์

ขณะที่ชาวคริสต์ทั่วโลกเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์อีสเตอร์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเริ่มโครงการอีสเตอร์ประจำปีไปแล้ว เนื่องด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโรคระบาด แคมเปญปีนี้จึงมอบข่าวสารแห่งความหวังและการเริ่มใหม่ในพระเยซูคริสต์ผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ในชีวิตเราเข้าที่กับยุคสมัย

  

ศาสนจักรโพสต์วีดิทัศน์สั้นๆ ตอนเช้าวันอาทิตย์บนช่องโซเชียลมีเดียศาสนจักรของพระเยซูคริสต์โดยใช้แฮชเท็ก #StartingToday #นับจากวันนี้

“นับจากวันนี้เราสามารถเริ่มใหม่ ตั้งต้นใหม่ และมองมุมใหม่ต่อชีวิตเรา” อ่านข้อความในวีดิทัศน์ “เราสามารถประเมินผล วัดผล พิจารณาทุกอย่างในชีวิตอีกครั้งนับจากวันนี้เพราะวันหนึ่งนับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้ว พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ทรงทิ้งสุสานไว้เบื้องหลัง เราทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังได้เช่นกันถ้าเราฟังพระองค์ รักพระองค์ ติดตามพระองค์”

โครงการนี้มีจนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายนซึ่งเป็นวันที่สองของสุดสัปดาห์การประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรด้วย

การประชุมใหญ่สามัญ

เชิญรับฟังข่าวสารแห่งความรักและความหวังจากผู้นำศาสนจักรร่วมกับหลายล้านคนทั่วโลกในช่วง การประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 4-5 เมษายน ค.ศ. 2021 (เวลาประเทศไทย) โดยถ่ายทอดการประชุมทั้งห้าภาคไปทั่วโลกจากโรงละครศูนย์การประชุมใหญ่ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ปิดท้ายด้วยการถ่ายทอดพิเศษเกี่ยวกับอีสเตอร์เพื่อเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญอีสเตอร์

ไปที่ https://www.churchofjesuschrist.org/comeuntochrist/th

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.