ข่าวเผยแพร่

เพื่อสนองตอบความต้องการของเด็กๆชาวเขา

โรงเรียนชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยมักไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือและเงินสนับสนุนอย่างที่โรงเรียนในเมืองได้  อย่างไรก็ตามมีเด็กๆ หลายคนที่ต้องการการศึกษาที่ดีเพื่อที่พวกเขาจะมีโอกาสมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและมีส่วนอุทิศตนแก่ประเทศไทย  เนื่องจากเด็กๆ เหล่านี้มีโอกาสไปโรงเรียนเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกเท่านั้น พวกเขาต้องเรียนรู้ทักษะชีวิตมากมายในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อช่วยให้พวกเขามีสิ่งนำทางผ่านชีวิตที่เหลือไปได้

นายนิเวศ บุญกันทะทราบดีถึงความต้องการของผู้คนในโรงเรียนเหล่านี้และกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น ในการประชุมเพื่อให้คำแนะนำกับผู้สอนศาสนาจักรจากศาสนจักร ท่านได้อธิบายถึงความต้องการของโรงเรียนบางแห่งและถามว่าเป็นไปได้เพียงใดที่จะให้ความช่วยเหลือเหล่านั้น

                                       

ได้มีการวางแผนการเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่ท่านเลือกไว้ในเดือนเมษายน ได้มีการพบปะกับผู้นำโรงเรียนเพื่อวางแผนการช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนแก่นักเรียน

                                      
                                    

นายประเสริฐประเสริฐศักดิ์ เหมือนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง หมู่ 17 บ้าน บ้านป่ากล้วย ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อธิบายว่า “โรงเรียนนี้มีนักเรียนมาเรียนทั้งหมด  125 คน  มีการจัดเตรียมอาหารมื้อต่างๆ ให้นักเรียนทุกวัน แต่เนื่องจากพวกเขาอยู่ไกลจากจังหวัดเชียงใหม่ คุณครูต้องนำของชำมาโรงเรียนในวันจันทร์คือวันที่พวกเขาจะมาโรงเรียน” พวกเขามีตู้เย็นเก่าๆ หนึ่งหลังที่เล็กมากทำให้ไม่มีที่พอสำหรับการเก็บอาหารที่จำเป็นให้เพียงพอทั้งสัปดาห์  พวกเขายังมีตู้แช่แข็งที่เก่าและเล็กมากอีกหนึ่งใบซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มี  ถ้าพวกเขามีทั้งตู้เย็นและตู้แช่แข็งใหม่ก็คงจะดีกว่านี้

                     
                   

สำหรับนักเรียน  125 คน โรงเรียนมีห้องน้ำสามห้องสำหรับชายและอีกสามห้องสำหรับหญิง แม้ห้องน้ำจะยังมีสภาพดี แต่ทั้งหกห้องยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ที่โรงเรียนระหว่างสัปดาห์จึงต้องเดินไปตามทางเดินพิเศษเฉพาะของพวกเขาเองในตอนกลางคืนหากต้องการใช้ห้องน้ำ พวกเขาจึงต้องการสร้างห้องน้ำเพิ่มเป็นอย่างยิ่ง

               แม้คอมพิวเตอร์จะดูเป็นของฟุ่มเฟือยที่จะร้องขอ แต่ในโลกปัจจุบัน สิ่งนี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้ว  หลายปีก่อนโรงเรียนได้รับคอมพิวเตอร์เก่า 12 เครื่องซึ่งใช้ระบบไมโครซอฟท์ 2002 กับแผ่นดิสก์  แม้จะยังทำงานได้ดี  แต่มีหลายเว็บไซต์ที่คอมพวกนี้เข้าถึงไม่ได้  ท่านผู้อำนวยการรู้สึกว่าถ้าเด็กๆ ใช้คอมพิวเตอร์เป็น จะช่วยให้ชีวิตในช่วงต่อไปของพวกเขาสามารถศึกษาต่อทางออนไลน์ได้  แม้คอมพิวเตอร์ที่พวกเขามีอยู่ในขณะนี้จะเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ ได้สุดขอบเขตความสามารถที่มี แต่พวกเขายังต้องการที่จะมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องรวมถึงเครื่องพิมพ์ใหม่ด้วย
             
           ล้อเริ่มหมุน งานเริ่มก้าว เพื่อจะได้เห็นต่อไปว่าองค์กรการกุศลแอลดีเอส (แอลดีเอสซี) สายงานด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะสามารถทำสิ่งใดได้บ้างเพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นเหล่านี้ให้พวกเขา  แอลดีเอสซีเห็นชอบที่จะสร้างห้องน้ำใหม่ที่ขอมาและจัดหาตู้แช่แข็ง ตู้เย็น และเครื่องพิมพ์ใหม่ให้  ได้พบผู้อุปถัมภ์ที่เต็มใจบริจาคคอมพิวเตอร์จอและแป้นพิมพ์สิบชุด  ความตื่นเต้นกำลังก่อตัวและงานได้เริ่มขึ้น

เดือนสิงหาคม ตู้เย็นขนาด 19 คิวและตู้แช่แข็งใบใหญ่มาถึงโรงเรียน  เด็กๆ ต่างตื่นเต้นกับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ แต่ผู้ใหญ่ทราบดีถึงคุณค่าที่แท้จริงคือการมีที่พอสำหรับเก็บอาหาร  วันที่  23 กันยายน คอมพิวเตอร์สิบเครื่องใช้โปรแกรมวินโดว์ 7 พร้อมโปรแกรมการศึกษาอื่นๆ มาถึงพร้อมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงจอแบนและแป้นพิมพ์ใหม่  เครื่องพิมพ์ที่สวยงามก็มาถึงเช่นกัน  นักเรียนต่างตื่นเต้นกันมากที่เห็นสิ่งเหล่านี้มาถึงและพวกเขามีสิทธิ์ที่จะดูว่าสิ่งใหม่เหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้าง

 

เป็นโอกาสอันงดงามที่สามารถจัดหาสิ่งต่างๆ ให้โรงเรียนแห่งนี้ได้ ทั้งยังช่วยให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้  การศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าสูงสุดที่เราสามารถเป็นเจ้าของและไม่มีข้อยกเว้นกับเด็กคนใดทั้งสิ้น

      
     
    

    

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.