ข่าวเผยแพร่

เพิ่มการศึกษาคือทางออกของปัญหาส่วนใหญ่-คุณพ่อโจ

บรรยากาศเต็มไปด้วยปีติและความซาบซึ้งใจเมื่อมีการมอบชุดนักเรียนใหม่ 50 ชุดให้บาทหลวงโจเซฟ ไมเออร์ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “คุณพ่อโจ” ที่บ้านเมอร์ซี่ กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2016  บ้านเมอร์ซี่เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและสถานสงเคราะห์ในสลัมคลองเตย กรุงเทพฯ

เอ็ลเดอร์เอลส์เวิร์ธ ผู้สอนศาสนาด้านมนุษยธรรมจากองค์กรการกุศลแอลดีเอสในกรุงเทพฯ ซึ่งทำงานร่วมกับบ้านเมอร์ซี่ มอบชุดนักเรียนให้คุณพ่อโจเพื่อ “เป็นการยกย่องปณิธานของท่านที่จะเปิดโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น”  นักธุรกิจผู้มีจิตเมตตาท่านหนึ่งซึ่งมีบุตรสาวรับใช้ในคณะเผยแผ่แอลดีเอสที่ประเทศไทยได้บริจาคเงินสำหรับชุดนักเรียนดังกล่าว

ชุดนักเรียนเหล่านี้บริจาคในนามของนภัสสร แคลงกลาง ซึ่งมีชื่อเล่นว่าอัน อันเริ่มไปโรงเรียนที่บ้านเมอร์ซี่เมื่ออายุหกขวบและความก้าวหน้าของเธอเกือบทั้งหมดเป็นประสบการณ์ที่เธอเรียนรู้จากบ้านเมอร์ซี่  หลังจากเรียนจบมัธยมศึกษา อันได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศนอร์เวย์

เมื่อต้นปีนี้ขณะอันกำลังทำงานอยู่ที่บ้านเมอร์ซี่ เธอประทับใจผู้สอนศาสนาอาวุโสสองท่านที่มาเยี่ยม  อันตอบรับคำเชื้อเชิญให้เรียนกับผู้สอนศาสนาและได้รับบัพติศมาในเดือนกรกฎาคม ปี 2016  อันกล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกดีที่ได้อยู่กับพวกเขา  ดิฉันรู้สึกถึงความรัก ความกรุณา ความอบอุ่น และปีติของผู้คน”

อันจะทำตามคำแนะนำที่คุณพ่อโจให้ไว้ต่อไปโดยอีกไม่กี่วันนี้เธอจะย้ายไปอยู่ที่เฟย์เอตต์วิลล์ นอร์ทแคโรไลนา เพื่อศึกษาต่อด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเมโธดิสต์

คุณพ่อโจกล่าวว่า “ช่างเป็นวิธีช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม......ชุดนักเรียนนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการ!”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.