ข่าวเผยแพร่

เปิดตัวโครงการแสงส่องโลก สำหรับคริสต์มาสปี 2021

ประสูติกาลสมัยใหม่ในวีดิทัศน์ใหม่

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้เปิดตัวโครงการคริสต์มาสแสงส่องโลกประจำปีในการพยายามเป็น “แสงส่องโลกด้วยความรัก” ซึ่งเป็นหัวข้อของปีนี้

“พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างของโลก” เอ็ลเดอร์มาร์คัส บี. แนช สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่กล่าว “คนที่ตามพระองค์มาจะมีชีวิตอยู่กับแสงสว่าง ปีติ และความสุข—แม้ในเวลามืดมน (ยอห์น 8:12) ขณะระลึกถึงการประสูติของพระองค์เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ขอให้เราระลึกถึงพระชนม์ชีพอันเป็นแบบอย่างของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราด้วย”

light-the-world-christmas-2021.jpgDownload Photo

“เราสามารถชูแสงสว่างของพระองค์โดยทำสิ่งที่พระองค์ทรงทำ: รักพระผู้เป็นเจ้าและรักเพื่อนบ้านของเราโดยช่วยให้คนเศร้าสร้อยเบิกบาน ช่วยให้คนขาดแคลนมีสิ่งที่พวกเขาต้องการ และปลอบประโลมคนเจ็บปวดบอบช้ำ” เอ็ลเดอร์แนชเสริม “การทำสิ่งนี้จะทำให้แสงสว่างของพระองค์ส่องในเราและผ่านเรา และจะนำแสงสว่างและสันติเข้ามาในโลกที่ว้าวุ่นของเราทีละคน เราเชิญชวนทุกคน—ทุกแห่งหน—ให้ร่วมฉลองการประสูติของพระองค์กับเราและเป็นแสงส่องโลกด้วยความรัก”

ปฏิทินที่เต็มไปด้วยแนวคิดเรื่องการรับใช้พร้อมให้ใช้งานทางออนไลน์แล้ว การแจ้งเตือนรายวันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม และจะแจ้งเตือนต่อเนื่อง 25 วันจนถึงวันคริสต์มาส

  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งวีดิทัศน์ใหม่ของประสูติกาลสมัยใหม่บน ComeUntoChrist.org/th

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.